Co zmienia dyrektywa REACH w kontekście badania kosmetyków?

250
Źródło: https://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/dyrektywa-reach-w-kontekscie-badania-kosmetykow/

Przed wprowadzeniem produktów na rynek, zarówno producenci, jak i importerzy muszą przeprowadzić odpowiednie badania, aby upewnić się, że produkty są bezpieczne i mogą być stosowane przez ludzi. Zgodnie z aktualnymi przepisami produkty kosmetyczne, które trafiają na rynek muszą być bezpieczne dla konsumentów, a także powinny być wytwarzane zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). 

Celem zapewnienia wszystkich stawianych przez regulacje prawne wymogów należy wykonać szereg badań potwierdzających spełnianie określonych norm. Wśród badań alternatywnych możemy wyróżnić testy sprawdzające działanie drażniące lub żrące skórę lub oczy, uczulające, cytotoksyczne, fototoksyczne, genotoksyczne czy mutagenne.

Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) jest jednym z głównych instrumentów Unii Europejskiej, który został wprowadzony, aby zapewnić poprawę ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami jakie mogą stwarzać chemikalia. Celem rejestracji jest zgromadzenie informacji na temat ich właściwości chemicznych, toksyczności i bezpieczeństwa stosowania danej substancji. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny ryzyka związanego z jej stosowaniem i do podejmowania działań zapobiegających negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi. Autoryzacja jest udzielana na określony czas i może być cofnięta w przypadku, gdy zostaną ujawnione nowe informacje dotyczące potencjalnego zagrożenia.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kompletnej publikacji dot. dyrektywy REACH w kontekście badań kosmetyków, której autorem jest Agnieszka Serwinowska z Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. Artykuł dostępny jest pod adresem: Dyrektywa REACH w kontekście badania kosmetyków – Jagiellońskie Centrum Innowacji (jagiellonskiecentruminnowacji.pl)

Poprzedni artykułKlaster LifeScience Kraków Partnerem strategicznym #CEBioForum2023
Następny artykułZgadnij KTO kryje się za zagadką? – quiz dla Partnerów Klastra