Glutaminian – fizjologia, patologia, terapia – XLI edycja Szkoły Zimowej IF PAN

187

27-28 lutego 2024 roku, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie organizuje już XLI edycję Szkoły Zimowej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Glutaminian – fizjologia, patologia, terapia”. Głównym celem wydarzenia jest zgłębienie wiedzy na temat glutaminianu – najpowszechniej występującego aminokwasu pobudzającego w ośrodkowym układzie nerwowym.

Glutaminian, regulowany przez kwas gamma-aminomasłowy, odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, oddziałując na różne komórki zarówno nerwowe, jak i glejowe. Na XLI Szkole Zimowej IF PAN przedstawione zostaną najnowsze badania w zakresie potencjalnej farmakoterapii opartej na regulacjach układu glutamatergicznego. Wykłady poprowadzą znani i cenieni naukowcy z wiodących instytutów badawczych i uczelni w kraju (IMDiK, Instytut Nenckiego, Uniwersytet Jagielloński, AGH). Ostatnia sesja zostanie poświęcona nowoczesnym technikom badawczym wykorzystywanym do badania układu nerwowego. Pośród wykładowców znajdziemy doświadczonych, utytułowanych profesorów z kilkudziesięcioletnim stażem naukowym, jak i młodych przedstawicieli świata nauki.

Uroczyste otwarcie XLI Szkoły Zimowej IF PAN zaplanowano na 27 lutego o godzinie 10:00. Gości powita Pani Profesor dr hab. Małgorzata Filip, Dyrektor IF PAN oraz Kierownictwo XLI Szkoły Zimowej IF PAN w składzie: dr hab. Joanna Wierońska, oraz dr hab. Katarzyna Stachowicz. Wykład inauguracyjny wygłosi Prof. dr hab. Piotr Gałecki z Kliniki Psychiatrii Dorosłych z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podczas dwóch dni kongresu będzie można wysłuchać paneli między innymi:

  • Podstawowe szlaki przekazu sygnału glutamimianergicznego oraz ich rola w zdrowiu i chorobie – wprowadzenie (Dr hab. Joanna M. Wierońska, prof. Uczelni Pracownia Neurobiologii Zaburzeń Psychicznych, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie)
  • Leki stosowane w klinice oparte o glutaminian (Dr hab. Marcin Siwek, prof. Instytutu, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • Rola glutaminianu w patobiologii glejaka (Dr Monika Szeliga, Zakład Neurotoksykologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie)
  • Amantadyna – nowe spojrzenie na stary lek (Prof. dr hab. Wojciech Danysz, Andrzej Dekundy, Merz Therapeutics GmbH, Frankfurt am Main)

Szczegółowy program wydarzenia PROGRAM SZKOŁY – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja – Polska Akademia Nauk (if-pan.krakow.pl)

Sesję posterową, towarzyszącą wykładom, poprowadzą doktoranci i młodzi pracownicy nauki. Organizatorzy zapraszają do przesyłania zgłoszeń propozycji posterów do 31 stycznia 2024 r.

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk zaprasza wszystkich zainteresowanych do rejestracji poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Szkoły Zimowej IF PAN: XLI Szkoła Zimowa IF PAN – Rejestracja uczestników (google.com). Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć nie tylko w wykładach naukowców z różnych dziedzin, ale także w sesji posterowej, umożliwiającej ciekawą dyskusję na temat prezentowanych zagadnień.

Kierownictwo merytoryczne Szkoły sprawują: dr hab. Joanna Wierońska oraz dr hab. Katarzyna Stachowicz, a za kwestie techniczne odpowiada dr Anna Krzemińska. Wydarzenie odbędzie się w Express Kraków Hotel, ul. Opolska 14, 31-323 Kraków. Kontakt do organizatora: dr Anna Krzemińska, e-mail: krzemin@if-pan.krakow.pl, tel. 12 6623317.

Informacje organizacyjne: XLI Szkoła Zimowa IF PAN – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja – Polska Akademia Nauk (if-pan.krakow.pl)


Temat: XLI edycja Szkoły Zimowej – Glutaminian – fizjologia, patologia, terapia.
Data: Czwartek, 26-27 luty 2024
Miejsce: Express Kraków Hotel, ul. Opolska 14, 31-323 Kraków
Koszt udziału: 370,00 PLN
Rejestracja: Poprzez formularz Google Forms

Zdjęcie: depositephotos.com

Poprzedni artykułW jaki sposób AI, zmieniając istniejące status quo, uratuje świat?
Następny artykułJak to się stało, że powstało Ortheo3D, czyli historia ciągłego rozwoju.