Tworzenie nowego paradygmatu dobrostanu i zdrowia

613
Zdrowie jest w Tobie

Liczne kryzysy w różnych obszarach życia indywidualnego i społecznego, podobnie jak zmiany klimatu, zagrażają życiu i zdrowiu/dobrostanowi nie tylko jednego pokolenia, ale przyszłości całej planety. Z powyższych powodów jesteśmy zobowiązani do natychmiastowej reakcji. Autorka, obserwując tę ​​sytuację przez wiele lat życia, poprzez swoje publikacje oraz aktywne działania dla grup i indywidualnych osób, stworzyła zarówno teoretyczne podstawy rozwiązań systemowych, jak i praktyczne programy ich wdrażania w wielu dziedzinach życia. Na tym etapie autorka przedstawia swoje całościowe teorie, obraz świata i miejsca człowieka, które przygotowała przez lata, a które zawarła w opublikowanej właśnie książce p.t. „Uniwersytet Zintegrowanego Kształcenia”. Autorka zawarła w niej także odniesienia do licznych badań z różnych dziedzin nauki, a przede wszystkim do żywych działań na świecie, prowadzonych od lat zarówno na poziomie uniwersyteckim, jak i społeczności lokalnych, mających pozytywny wpływ w skali indywidualnej, społecznej i globalnej .

GŁÓWNY CEL:

Motywowanie obecnych przedstawicieli nauki do dołączania do interdyscyplinarnych grup i zespołów, w celu przygotowania podstaw do nowego spojrzenia na świat, opartego na ekologicznej i ekocentrycznej perspektywie, dla budowania filozofii nauki, a także paradygmatu dobrostanu i zdrowia na wszystkich poziomach edukacji. Stanie się on zaczynem do angażowania wszystkich bez wyjątku w działania na rzecz szeroko pojętego zdrowia – od teorii do praktyki życia.

PLANOWANE DZIAŁANIA

  • Rozpoczęcie zapraszania osób gotowych do współpracy i integracji
  • Wybór grupy inicjatywne
  • Znajdowania istniejących inicjatyw i rozpoczęcie działań integracyjnych, w celu budowania zespołów roboczych dla stworzenia otwartego modelu syntezy
  • Wdrażanie modelu do praktyki i rozszerzanie skali tego modelu

KAMIENIE MILOWE     

  • Bogata literatura dostępna u Autorki
  • Osobiste badania autorki, własne doświadczenia i innych badaczy, wizyty studyjne w istniejących ośrodkach, w celu uczenia się z doświadczeń innych.

CZAS WDRAŻANIA
Dwa kolejne lata

Każda wizja i model wymaga różnych osób do weryfikacji i wdrażania. Twórca lub projektant często jest jeden, ale realizacja jego pomysłu wymaga zespołu.

Ten rodzaj wizji wymaga spotkania entuzjastów, ludzi poświęconych pomysłom. Ten model lub sposób patrzenia na świat i człowieka, oparty na nowym paradygmacie, ma do nich przemawiać, ponieważ ludzie mają już w sobie jakiś element tej szerokiej wizji. Są to ludzie wewnętrznie zmotywowani, którzy chcą zrobić coś dla innych, a zwłaszcza ocalić siebie, następne pokolenia i świat przed globalnymi zagrożeniami. Mają dołączyć swoje talenty, predyspozycje i gotowe pomysły do modelu. Autorka oferuje szeroką perspektywę, pomysł, z miejscami dla różnych  podejść, opcji i istniejących inicjatyw.

Presenter:
Ewa Bialek
The Institute Of Psychosynthesis

Dr Ewa D. Białek, długoletni naukowiec z dziedziny medycyny i praktykowania psychosyntezy przez ponad 20 lat, reprezentuje systemowy (syntetyczny) punkt widzenia, zarówno w odniesieniu do indywidualnego zdrowia i dobrostanu, jak i działań zewnętrznych, technologii i usług zdrowotnych oraz dbania o środowisko.
Ewa Białek jest pasjonatką dobrostanu (well-being) / zdrowia w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju człowieka i holistycznego zdrowia (w tym ciała, umysłu i ducha). Przez lata swoich badań naukowych, a następnie stosując psychosyntezę, stworzyła teorię i praktykę w zakresie rozwiązań systemowych, zaczynając od wychowywania dzieci, edukacji zdrowotnej i dobrostanu w wielu aspektach życia każdego. Swoją teorię zebrała w nowej książce UNIWERSYTET ZINTEGROWANEGO KSZTAŁCENIA,, a wcześniej – w wielu praktycznych wdrożeniach, takich jak programy autorskie wysoko oceniane przez studentów i osoby, z którymi się kontaktowała, w trakcie konsultacji. Doświadczenia swoje zebrała zarówno w poradnikach samoedukacji, jak i w książkach pedagogicznych, medycznych i psychologicznych. Dwukrotnie zaprezentowała swój projekt praktycznej integracji wielu branż i technologii na spotkaniach Life Science Open Space w poprzednich latach.

Poprzedni artykułSpotkanie młodego biznesu
Następny artykułWhen a startup and a big company cooperate – building win-win partnerships in genomic medicine