Zrównoważone żywienie w placówkach publicznych. Bardziej roślinne posiłki – krok po kroku w dobrą stronę

440
Funkcja wanadu

Coraz więcej ludzi, zwłaszcza w krajach o najwyższym poziomie dochodów, cierpi na choroby cywilizacyjne, takie jak choroby układu krążenia lub cukrzyca – na które wpływ ma nie tylko brak aktywnego stylu życia, ale także wysoki poziom spożycia przetworzonych produktów mięsnych i czerwonego mięsa. Jednocześnie wyprodukowanie 1 kalorii kurczaka wymaga wykorzystaniu 9 kalorii pochodzących z paszy, a na 1 kalorii wołowiny przypada 25 kalorii. Taki system produkcji żywności jest wysoce nieefektywny, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę emisje dwutlenku węgla i poziom wykorzystania gruntów na produkcję zwierzecą oraz paszę dla zwierząt. Dzisiejsze rolnictwo zwierzęce osiągnęło szczyty wydajności, ale jednocześnie nie zapewnia zrównoważonych rozwiązań dla głównych globalnych wyzwań – wyżywienie 10 miliardów ludzi w 2050 r. lub osiągnięcie celów klimatycznych określonych w porozumieniu paryskim.

Dostrzegając ogromny potencjał w zakresie rozwoju w dziedzinie rolnictwa roślinnego i komórkowego, RoślinnieJemy kładzie duży nacisk na rozwiązania, które mogą mieć ogromny wpływ na globalny system żywnościowy w przyszłości, aczkolwiek dostrzegamy wielką potrzebę podjęcia doraźnych działań. Dlatego też, zamiast docierać do osób prywatnych, RoślinnieJemy koncentruje się na zmianach korporacyjnych i instytucjonalnych. Dzięki takiemu podejściu, dążymy do zmiany systemu żywnościowego w instytucjach publicznych i kluczowych organizacjach z sektora żywnościowego, aby zmaksymalizować efekt i zainspirować zmiany systemowe. Dzięki zespołom działającym w 9 europejskich krajach, jesteśmy w stanie dynamicznie zwiększać nasze oddziaływanie i wdrażać nasze rozwiązania międzynarodowo.

Władze miast, województw i lokalne instytucje na całym świecie już teraz podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich obywateli i zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne – fantastyczne przykłady, takie jak projekt C40 na rzecz zrównoważonej polityki żywnościowej, podpisane przez 14 miast, takich jak Tokio, Barcelona, Paryż (i wiele innych) lub program redukcji mięsa Uniwersytetu Cambridge, stanowią solidny przykład, że takie wysiłki są owocne.

Celem RoślinnieJemy jest dotarcie do największych firm i instytucji i wspieranie ich w procesie otwierania się na bardziej roślinny sposób odżywiania czy produkcji żywności. – jak sugeruje najnowszy raport EAT Lancet, przyjmując bardziej roślinną, planetarną dietę, w której to białka roślinne stanowią centralny element wartości odżywczych jest niezbędne do rozwiązania zarówno globalnych problemów zdrowotnych, jak i zmian klimatycznych. Dzięki zespołowi wspieranemu przez lekarzy, dietetyków i szefów kuchni, naszym obecnym celem jest nawiązanie trwałych partnerstw z instytucjami publicznymi, takimi jak szkoły, uniwersytety, szpitale, a nawet więzienia oraz wspieranie ich wysiłków na rzecz wprowadzenia lepszych wzorców żywieniowych dla ludzi i planety. Poprzez dedykowane szkolenia, wsparcie rozwoju menu i wnikliwe przyglądanie się najnowszym trendom żywieniowym, wspólnie zapoczątkujemy zmiany, rozpoczynając od talerza.

Prezenter:
Maciej Otrębski
RoślinnieJemy

Responsible for strategic partnerships within „RoślinnieJemy” business campaign. On a daily basis, he cooperates with food industry entrepreneurs, provides consulting services and helps companies to understand the massive consumer interest in plant-based products. Curator of Plant-Powered Perspectives concept and programme. Maciej is also involved in TEDxKraków and cooperates with Change Pilots. Prior to RoślinnieJemy, he was co-creating Eataway, which is the biggest meal-sharing platform in Central Eastern Europe. He holds a master degree in Economics from the Cracow’s University of Economics.

Poprzedni artykułBadania kliniczne: Rekrutacja pacjentów
Następny artykułModelowy schemat opisu projektów demonstracyjnych