Pracuj z najlepszymi – IF PAN rekrutuje!

1045
Praca IF Pan
Źródło: Adobe Stock, autor: fizkes

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), w związku z realizacją projektu MEiN, którego celem jest poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, inicjacja działalności innowacyjnej oraz ułatwienie tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych, poszukuje

Specjalisty do spraw promocji i komercjalizacji badań.

Instytut oferuje zatrudnienie w Dziale Transferu Technologii IF PAN w ramach etatu na kres 22 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Wymagania:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w skutecznej realizacji prac wdrożeniowych i komercjalizacji wyników naukowych.

Zadania:

 • aktywna promocja wyników badań prowadzonych w Instytucie wśród potencjalnych partnerów gospodarczych, przygotowywanie ofert współpracy oraz jej nawiązanie;
 • aktywne uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Klaster LifeScience Kraków;
 • utrzymywanie regularnego kontaktu z działającymi w Polsce firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi;
 • promocja Instytutu i nawiązywanie kontaktów z partnerami gospodarczymi w ramach konferencji/targów branżowych;
 • budowanie sieci kontaktów z działami transferu technologii innych instytutów badawczych, w tym w szczególności z jednostkami Sieci Łukasiewicza.

Zadania Działu Transferu Technologii:

 • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstałych w Instytucie Farmakologii;
 • komercjalizacja wyników badań;
 • transfer wiedzy i technologii;
 • usprawnienie procesu sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii;
 • kreowanie i wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości wśród naukowców; prowadzenie intensywnych działań networkingowych między potencjalnymi partnerami;
 • promowanie oferty badawczo-usługowej podczas targów i spotkań partneringowych;
 • identyfikowanie oraz połączenie zespołów naukowych IF PAN z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:
 • komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm,
 • konsorcjum w projektach finansowanych w ramach środków UE,
 • podwykonawstwa/usług eksperckich w projektach finansowanych w ramach środków UE;
 • zarządzanie własnością intelektualną.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca  2022 r. na adres e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl. W tytule wiadomości należy zaznaczyć: „specjalista do spraw promocji i komercjalizacji badań”.

IF PAN w Krakowie zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego ze zgłoszonych kandydatów lub zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.

Poprzedni artykułZachowaj lato w słoiku!
Następny artykułZobacz jak rozwijało się Jagiellońskie Centrum Innowacji