Akademia LifeScience StartUp

2460

Cel projektu: Systematyczne wspieranie społeczności innowatorów z sektora life science w Małopolsce w przygotowaniu i rozwijaniu przedsięwzięć biznesowych opartych na innowacyjnych pomysłach i technologiach, adresujących problemy z zakresu zdrowia i jakości życia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez cykl spotkań warsztatowych adresowanych do osób planujących podjęcie działalności gospodarczej lub takich, które już rozpoczęły taką działalność w formie startupu. Cykl warsztatów zostanie przygotowany i zrealizowany, jako nowe, pilotażowe przedsięwzięcie Klastra LifeScience pod nazwą LifeScience StartUp Akademia.

Celem jest również promowanie postaw przedsiębiorczych oraz promocja współpracy w rozwoju i aplikacji nowoczesnych technologii. Uczestnicy warsztatów będą korzystać z wszystkich kontaktów i zasobów informacyjnych Klastra, w tym otrzymają wsparcie w postaci promocji w mediach Klastra oraz będą mogli uczestniczyć w Forum Współpracy i Innowacji Life Science Open Space 2020. 

Tematy warsztatów obejmować będą wiedzę i umiejętności w obszarach:

Program Akademii jest adresowany do dwóch grup docelowych:

  1. Studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni i instytucji badawczych głównie związanych z sektorem life science z Małopolski, którzy chcą wykorzystać swoje zdolności i możliwości w działalności biznesowej. Grupa docelowa szacowana jest na 16 tys. osób w Krakowie (szacunki własne, raport KPT). 
  2. Przedsiębiorców i innowatorów, którzy rozpoczęli i prowadzą działalność gospodarczą głównie w branży life science i chcą ją rozwijać w większej skali. Grupa docelowa szacowana jest na co najmniej 30 startupów, które w latach 2014-2019 powstały w Krakowie przy wsparciu funduszy zalążkowych (SF). Szacunek nie obejmuje przedsięwzięć, które powstawały bez udziału SF oraz nowych, które systematycznie w liczbie 2-3 pojawiają się na rynku.   (wg. danych własnych, raportów programu POIG 3.1)    

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania – rezultaty:

  1. Opracowany zostanie program szkoleniowo-warsztatowy oraz materiały szkoleniowe, stanowiące kompletny, podstawowy zestaw wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych dla planowania, rozpoczynania i rozwijania działalności gospodarczej związanej głownie z sektorem life science; każdy moduł będzie stanowił samodzielnie zamkniętą tematycznie całość;
  2. Zrealizowane zostaną 4 warsztaty z 8 tematów
  3. Około 40 osób będzie uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach / przedsięwzięciach i uzyska możliwość poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych kompetencji, nawiązania nowych kontaktów. Osoby te rozwiną praktyczne umiejętności oraz pozyskają nowe możliwości poprzez dostęp do kontaktów i zasobów Klastra LifeScience Kraków; w tym zakresie zostaną wykorzystane możliwości i kompetencje partnerów Klastra, w tym sektora nauki, otoczenia biznesu oraz pozostałych grup biznesu (MŚP i BigF);
  4. Powstanie wartość intelektualna w postaci przetestowanego programu i materiałów szkoleniowych, które będą mogły być wykorzystywane systematycznie w ramach kolejnych cyklów szkoleń organizowanych przez Klaster we współpracy z Partnerami.

Chcesz wziąć udział w kolejnej edycji Akademii LifeScience StartUp? Zgłoś swój udział już dzisiaj. Napisz do nas!

Poprzedni artykułPostęp w spersonalizowanych, komputerowych modelach fizjologii do zastosowań klinicznych
Następny artykułPierwsze takie targi w Polsce – cała branża zabezpieczeń sanitarno-epidemiologicznych w jednym miejscu