Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej

4621

Sano to projekt realizowany przez Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH wraz z pięcioma partnerami, w ramach programu Teaming for Excellence Horyzont 2020 oraz programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Sano powstanie jako międzynarodowa fundacja badawcza zlokalizowana w Krakowie. Kluczowym partnerem merytorycznym jest Szpital Uniwersytecki.

Misją Sano jest:

  • rozwój nowych metod obliczeniowych, algorytmów, modeli i technologii związanych z medycyną spersonalizowaną,
  • wprowadzenie do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych opartych na symulacjach komputerowych,
  • stymulowanie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw tworzących technologie umożliwiające wprowadzanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych,
  • wkład w nowe programy kształcenia dla potrzeb nowoczesnej, zindywidualizowanej medycyny.

Utworzenie Centrum Sano przyczyni się bezpośrednio do rozwoju nauki w naszym regionie poprzez nowe kontakty naukowe oraz możliwość kształcenia doktorantów na światowym poziomie, a ponadto wzmocni transfer wiedzy i technologii do gospodarki sprzyjając powstawaniu nowych firm działających w obszarze zaawansowanych technologii. Oddziaływanie Centrum będzie miało charakter ponadregionalny, czy wręcz międzynarodowy, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnej medycyny, a w konsekwencji do wzrostu poziomu opieki zdrowotnej.

Program działania Centrum jest oparty m.in. na Polskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji i ma na celu rozwój współpracy nauki i biznesu w skali międzynarodowej. Kluczowymi wskaźnikami sukcesu będą: liczba wysoko cytowanych publikacji naukowych, patentów i grantów uzyskanych przez Centrum, liczba rozwiązań opartych na modelach obliczeniowych wprowadzonych do praktyk klinicznych oraz liczba innowacyjnych rynkowych produktów i usług.

Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej Sano powstanie w wyniku międzynarodowej współpracy następujących instytucji:

  • ACK Cyfronet AGH – eksperci w zakresie symulacji i infrastruktury informatycznej dla nauki,
  • Klaster LifeScience Kraków – Krajowy Klaster Kluczowy, reprezentujący krakowskie innowacyjne firmy działające w obszarze life science,
  • University of Sheffield i Insigneo Institute – eksperci w dziedzinie modelowania in silico dla praktyki klinicznej,
  • Forschungszentrum Jülich – eksperci w dziedzinie obliczeń wielkiej skali i analizy danych dla nauki i przemysłu,
  • Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI – eksperci w dziedzinie rozwiązań systemowych i innowacji w medycynie,
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – eksperci w zakresie opieki prawnej i organizacyjnej.

więcej informacji na stronie sano.science

Projekt jest finansowany w ramach programu H2020-WIDESPREAD-2016-2017 TEAMING PHASE 2 (grant 857533), Programu Międzynarodowych Agend Badawczych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz przez MNiSW.

Poprzedni artykułRusza XXII konkurs Polski Produkt Przyszłości
Następny artykułMałopolska Noc Naukowców w Life Science Park