Rusza XXII konkurs Polski Produkt Przyszłości

1212
Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXII edycji Polskiego Produktu Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce. Po raz pierwszy uczestnicy rywalizować będą nie o grant, ale o nagrody finansowe w wysokości do 100 tys. zł.

Polski Produkt Przyszłości od ponad dwudziestu lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju. Stanowi on też narzędzie służące zmianie postaw i świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu. Historia konkursu to ok. 1000 zgłoszonych projektów, spośród których nagrodzono 54 i wyróżniono ponad 115.

Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia to nowatorskie projekty z różnych obszarów techniki, które dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć na globalnym rynku.

Wyroby i technologie zgłaszane do konkursu powinny być:

  • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) – wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL,
  • albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach

  1. Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  2. Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  3. Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy – opracowany przez tę instytucję we współpracy z przedsiębiorcą.

– Do udziału zapraszamy instytucje szkolnictwa wyższego i nauki, tj. uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz ich sieci a także przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski – mówi Izabela Banaś z PARP. – W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia – dodaje.

Nagrody finansowe zamiast grantów

Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Przewidziane są także nagrody specjalne za:

  1. Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  2. Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  3. Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Wyróżnikiem rozwiązań opatrzonych znakiem Polski Produkt Przyszłości są ich liczne sukcesy komercyjne. Potwierdzają to także nagrody na krajowych i światowych targach innowacyjności, Nagrody Gospodarcze Prezydenta, nagrody Teraz Polska czy obecność w międzynarodowych rankingach innowacyjności. Nagrodzone rozwiązania są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału naszej przedsiębiorczości. Tworzenie sprzyjającego środowiska rozwoju innowacji w Polsce jest więc ważne, żeby rozwiązania wysokotechnologiczne czyniły nasze życie łatwiejszym.

Kandydatów do tytułu Polskiego Produktu Przyszłości można będzie zgłaszać od 16 września do 3 października br.

Patronat nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji nt. warunków udziału w konkursie

Zajrzyj na BLOG Klastra!

#LSOS19

Poprzedni artykułŚniadanie VIP z Liderami Life Science Open Space 2019
Następny artykułSano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej