Poznaj alternatywne metody w badaniach cytotoksyczności i genotoksyczności

69

Tuż na początku czerwca zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium naukowym, organizowanym przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera.

Tematem nadchodzącego spotkania będą Metody alternatywne w badaniu cytotoksyczności i genotoksyczności oraz wyskowydajne badania przesiewowe jako nowoczesna metoda badawcza.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Twinning towards excellence in alternative methods for toxicity assessment (TWINALT), finansowanego w ramach Horyzont 2020 i realizowanego w ramach networkingu przez Norsk Institutt for Luftforskning (Norwegia), Vrije Universiteit Brussel (Belgia), Universita Degli Studi Di Milano (Włochy) oraz lidera Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra. J. Nofera w Łodzi.

Projekt TWINALT stanowi odpowiedź na zataczające coraz szersze kręgi wątpliwości, dotyczące naukowych oraz etycznych aspektów badań toksykologicznych prowadzonych na zwierzętach. Tematyka projektu uwzględnia nowoczesne metody oceny cytotoksyczności, genotoksyczności oraz kancerogenności, nowoczesne modele komórkowe w metodach alternatywnych, badanie interakcji komórek z nanocząstkami oraz zastosowanie metod in silico w ocenie bezpieczeństwa substancji. W ramach projektu realizowany jest nie tylko aspekt naukowo – badawczy, oparty na wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami, ale również szeroko zakrojone działania edukacyjne i popularyzujące koncepcję alternatywnych metod badawczych, zarówno na poziomie społecznym, jak i we współpracy z przedstawicielami przemysłu.

Seminarium pt. METODY ALTERNATYWNE W BADANIU CYTOTOKSYCZNOŚCI I GENOTOKSYCZNOŚCI. WYSOKOWYDAJNE BADANIA PRZESIEWOWE JAKO NOWOCZESNA METODA BADAWCZA, organizowane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra. J.Nofera w Łodzi i firmę Pro-Environment Polska, odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 r. w godz. 9:15 – 12:10 online na platformie GoToMeeting.

Jak zgłosić swój udział?

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
  2. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych i zaakceptuj ją w
    kwestionariuszu.
  3. Wyślij formularz na adres: TWINALT@imp.lodz.pl.
  4. Uczestnictwo w Wydarzeniu będzie potwierdzone poprzez otrzymanie linku na spotkanie
Poprzedni artykułPoznaj możliwości rozwoju i zdobycia nowych rynków – Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców
Następny artykułNadchodzące wydarzenia w branży Healthy Food