Program Horizon Europe – jak dobrze przygotować wniosek i odnieść sukces

56

Już 21 Kwietnia zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium organizowanym w ramach programu Horizon Europe. Webinarium jest bezpośrednią kontynuacją wcześniejszego spotkania How to prepare a successful proposal in Horizon Europe.

Kolejne spotkanie pt. A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects poświęcone będzie aspektom wdrażania programu Horizon Europe oraz przygotowania wniosku.

Webinarium odbędzie się 21 kwietnia w godzinach 10:00 – 12:30. Wymagana jest rejestracja.


Horizon Europe to jest kontynuacją Ramowego Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. Kolejna edycja programu zakłada ok. 60-procentowy wzrost środków na badania i rozwój.

Główny cele programu to m.in

•    wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej;
•    zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy;
•    realizacja priorytetów obywateli i utrzymanie europejskiego modelu społeczno-gospodarczego, wraz ze związanymi z nim wartościami.

Więcej informacji o programie Horizon Europe w broszurze informacyjnej.