Zostań adiunktem w grupie Biokatalizy Teoretycznej i Eksperymentalnej

223

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Biokatalizy Teoretycznej i Eksperymentalnej.

Nazwa stanowiska: Adiunkt w grupie Biokatalizy Teoretycznej i Eksperymentalnej.
Miejsce pracy: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
Typ kontraktu: 33 miesiące, umowa o pracę na pełen etat

Kandydat/ka będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie Biokatalizy Teoretycznej i Eksperymentalnej dotyczących następujących zagadnień:

  • syntezy polimerów bakteryjnych z grupy PHA w kontrolowanych warunkach; w tym optymalizacji wydajności bioprocesów,
  • opracowania procesu skalowania syntezy bakteryjnych PHA,
  • opisu właściwości fizycznych polimerów w skali mikro i makro,
  • charakterystyka in vitro nowych materiałów polimerowych pod kątem ich biokompatybilności względem komórek eukariotycznych,
  • poszukiwaniu ścieżek komercjalizacji wytworzonych polimerów PHA

W szczególności do obowiązków Kandydata/ki należeć będzie:

  • Prowadzenie prac badawczych zgodnie z profilem Instytutu w szczególności w zakresie zagadnień bakteryjnej fermentacji.
  • Planowanie i analiza wyników eksperymentów i przygotowywanie publikacji oraz wniosków patentowych.
  • Składanie wniosków o projekty badawcze.
  • Poszukiwaniu partnerów dla komercjalizacji opracowanych technologii.

W grupie „Biokatalizy Teoretycznej i Eksperymentalnej” prowadzone są intensywne badania nad syntezą i zastosowaniami bakteryjnych polimerów, polihydroksyalkanianów (PHA), w ramach opracowywania nowych idei związanych z nowoczesnymi biorafinacjami. Rozwijane są strategie bakteryjnych fermentacji mające na celu waloryzację substratów pochodzących z biomasy. Ponadto poszukiwane są nowe zastosowania dla otrzymanych polimerów w medycynie oraz w szeroko rozumianym przemyśle.

Zgłoszenia na Konkurs należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@ikifp.edu.pl, z tytułem wiadomości „Adiunkt – biokataliza KSN 04/2021”. Kandydat/ka powinien/a posiadać stopień naukowy doktora w dyscyplinie chemia, biochemia, biofizyka lub naukach pokrewnych.

Pracuj jako naukowiec i zdobądź nowe doświadczenie w jednym z najbardziej znaczących Instytutów Badawczych w Polsce.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 30.04.2021 o godz. 15:00 GTM+1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14.05.2021. Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku.

Więcej informacji na stronie internetowej oraz w dokumencie szczegółowe wymagania.


Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 3.

Poprzedni artykułJaka jest przyszłość sztucznej inteligencji? – spotkanie online z Noelle Silver
Następny artykułProgram Horizon Europe – jak dobrze przygotować wniosek i odnieść sukces