IV Małopolskie Forum Finansowe

163

W imieniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do udziału w IV Małopolskim Forum Finansowym, które odbędzie się 29 października 2019 r. w godz. 10.00 do 16.00 w Starej Zajezdni, przy ul. św. Wawrzyńca 12 w Krakowie.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób planujących założenie własnej firmy, a także wszystkich zainteresowanych finansowaniem i rozwojem biznesu oraz wspieraniem przedsiębiorczości w regionie.

W programie:

  • KONFERENCJA – Rozmawiamy o funduszach dla przedsiębiorczych
  • TARGI PRODUKTÓW I USŁUG DLA BIZNESU – szeroki wachlarz ofert instytucji finansowych i wsparcia biznesu.
  • SEMINARIA / WARSZTATY / SPOTKANIA BIZNESOWE
  • USŁUGI DORADCZE
Pełny program.pdf

Korzyści z uczestnictwa:

  • Dowiesz się, jak pozyskać kapitał na założenie firmy, prowadzenie działalności oraz nowe inwestycje.
  • Masz dostęp do kompleksowej oferty finansowania biznesu w jednym dniu w jednym miejscu.
  • Masz możliwość spotkania z szeroką gamą instytucji wspierających biznes.
  • To idealna okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
  • Forum dopełni doradztwo – Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z dostępnych funduszy i finansować rozwój własnego biznesu.

Zarejestruj się

Więcej informacji na stronie MARR


Na Forum możesz pojawić się także jako wystawca.

Poszukiwane są firmy i instytucje posiadające ofertę dedykowaną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przedstawią swoje produkty i usługi na Targach dla biznesu.

Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców, instytucje sektora finansowego, firmy konsultingowe i szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu.

Integralną częścią Forum będą konferencja, seminaria oraz doradztwo poświęcone możliwościom finansowania przedsięwzięć realizowanych przez MŚP w perspektywie finansowej 2014-2020, bezpłatne dla uczestników. Na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji Forum spodziewamy się, że w wydarzeniu weźmie udział kilkuset przedsiębiorców.

Oferta dla wystawców w pdf

Zajrzyj na BLOG Klastra!

Dołącz do #LSOS19