Kurs Trenerów Nauki – IX Edycja

637
kurs trenerów nauki

KURS TRENERÓW NAUKI IX Edycja – Pierwsze w Polsce szkolenie trenerskie dla naukowców!

Do uczestnictwa zapraszamy osoby pragnące dzielić się wiedzą naukową z innymi i pracujące zarówno w świecie akademickim, jak i poza nim. Podczas intensywnego, 4 -dniowego kursu uczestnicy nauczą się jak projektować oraz prowadzić profesjonalne szkolenia i warsztaty z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji naukowej, w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki.

Rezultaty zajęć

  • Przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń z zastosowaniem różnorodnych metod dydaktyki aktywnej
  • Przygotowanie uczestników do przekazywania swojej wiedzy specjalistycznej zarówno na uczelni, jak i w przedsiębiorstwie
  • Sporządzenie przez każdego z uczestników autorskiego programu szkoleniowego
  • Sporządzenie przez każdego z uczestników własnego zestawu ćwiczeń dla studentów, naukowców lub współpracowników z sektora prywatnego

Korzyści z uczestnictwa w kursie

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą dysponowali portfolio trenerskim zawierającym autorski program szkoleniowy oraz zestaw ćwiczeń przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Zdobyta na kursie wiedza dotycząca metodyki trenerskiej, zasad uczenia się dorosłych i dydaktyki aktywnej oraz współpracy z instytucjami tworzącymi ekosystem nauki umożliwi autonomiczną pracę w profesji trenera nauki. Umiejętności uzyskane na kursie mogą być wykorzystywane zarówno na uczelni jak i w sektorze prywatnym, w stosunku do osób o zróżnicowanym poziomie wiedzy.

Poziom szkolenia i adresaci kursu

Dostosowany do doświadczenia poszczególnych uczestników zajęć – ćwiczenia w pierwszej części warsztatów pozwolą na „wyrównanie” poziomu znajomości tematu. Osoby bardziej doświadczone będą mogły służyć wiedzą uczestnikom z krótszym stażem, wypracowując przy tym rozwiązania korzystne dla siebie.

Szkolenie skierowane jest do naukowców (zarówno tych mniej doświadczonych, jak i tych z dużym stażem zawodowym) zainteresowanych rozwijaniem umiejętności dydaktycznych, możliwych do zastosowania zarówno na uczelni, jak i poza nią.

Harmonogram kursu dostępny jest na stronie wydarzenia

Wydarzenie na Facebooku

Prowadzący

dr Justyna Małkuch-Świtalska

Doktor nauk historycznych, certyfikowany coach, od lutego 2019 r. Associate Trainer brytyjskiej organizacji trenerów akademickich Vitae (The CRAC, z siedzibą w Cambridge), juror konkursu Three Minute Thesis® (edycja 2019). Członek ekipy badawczej Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017).

Jako ekspert programów naukowych i szkoleniowych (H2020-MSCA-SwafS) analizuje kompetencje oraz sytuację zawodową młodych naukowców w Polsce i na świecie. Aktywnie uczestniczy w działaniach m. in. Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Klastra LifeScience Kraków i Wydawnictwa PWN. Jest pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową, w tym w procesach rekrutacyjnych, bilansach kompetencji oraz aktywności naukowców w różnych gałęziach gospodarki. Od ośmiu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielem. Jest także pomysłodawcą Forum Karier Naukowych, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2016 r. w Warszawie, oraz Business & Science Network zorganizowanego cyklicznie w Krakowie. Absolwentka szkół oraz kursów trenerskich w Polsce i we Francji, ma za sobą ponad 800 godzin zrealizowanych szkoleń. Prowadzone przez nią działania objęły kilkadziesiąt uczelni polskich oraz kilkanaście zagranicznych, o zróżnicowanych profilach badawczych i dydaktycznych.

mgr Agnieszka Bożek

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności osobistych i społecznych, coach. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Zaawansowane Szkolenia Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys oraz Szkołę Coachów Meritum. Obecnie przygotowuje doktorant z zakresu psychologii organizacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 9 lat przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia z kompetencji osobistych i społecznych dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i biznesu. Od 2015 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowała także z SWPS, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym na Oddziale Zamiejscowym w Katowicach oraz z Wyższą Szkołą Europejską im. Tischnera. Publikuje artykuły eksperckie w serwisach internetowych dla profesjonalistów (HRNews.pl), czasopismach biznesowych („Pracownik Fizyczny”, „HR Business Partner”) oraz w czasopismach naukowych, takich jak Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation.

Do uczestnictwa zaprasza się doktorantów, doktorów lub doświadczonych naukowców. Aby wziąć udział w kursie, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Po jego otrzymaniu zostanie podjęty kontakt i prośba o przesłanie krótkiego listu motywacyjnego wraz z informacją o dotychczasowym doświadczeniu dydaktycznym.

Zajrzyj na BLOG Klastra!

Dołącz do #LSOS19

Poprzedni artykułCo to jest bioaktywna żywność?
Następny artykułKonkurs InnoMaker – Poprawa jakości życia osób starszych