5 kroków do własnej spółki technologicznej

1971

Założenie firmy opartej o innowacyjny pomysł może wydawać się skomplikowanym przedsięwzięciem. Na bazie swoich doświadczeń z akademickimi spin-offami, specjaliści z INTECH PK wypracowali model działania, który pozwala na wystartowanie z własną firmą w zaledwie pięciu krokach.

INTECH PK został powołany jako spółka celowa Politechniki Krakowskiej z założeniem, że jej działalność koncentrować się będzie przede wszystkim na wspieraniu uczelnianych naukowców w przekształcaniu wyników ich badań w produkty i usługi rynkowe. Wymiernym efektem pięciu lat działalności spółki jest nie tylko powołanie 3 spin-offów, ale również wypracowanie autorskiego modelu komercjalizacji. Składa się on z pięciu następujących po sobie kroków, będących kolejnymi fazami procesu zakładania własnej spółki technologicznej. Skuteczność modelu została przetestowana w praktyce i z powodzeniem może być on zastosowany także dla inicjatyw w obszarze life science.

„Z przyjemnością dzielimy się naszym zawodowym doświadczeniem, licząc, że w ten sposób zachęcimy innowatorów do założenia własnego biznesu” – mówi Krzysztof Oleksy z INTECH PK, współtwórca modelu 5 kroków. „Przy zakładaniu spółki zawsze wskazana jest współpraca z ekspertami, którzy usprawnią przebieg całego procesu i zminimalizują ryzyko błędów” – dodaje Krzysztof Oleksy.

Krok 1 – bilans otwarcia

Całość działań rozpoczyna się od analizy pomysłu, na którym będzie bazować planowana firma. Na tym etapie kluczowe jest ustalenie, czy pozostaje on jeszcze wyłącznie w strefie idei, czy też przedsięwzięto już jakieś działania w celu jego urzeczywistnienia (np. przygotowanie dokumentacji technicznej bądź patentu). Trzeba też będzie zbadać do kogo należą prawa własności do rozwiązania, a także sprawdzić, czy z daną technologią nie wiążą się jakieś umowy czy zdarzenia, które ograniczałyby prawo pomysłodawcy do dysponowania własnością intelektualną. W ramach pierwszego kroku wykonywany jest audyt technologiczny, pozwalający na zebranie wszystkich niezbędnych informacji na temat rozwiązania stojącego u podstaw zakładanej spółki.

Krok 2 – weryfikacja innowacyjności

Dysponując solidnym materiałem wyjściowym, czas ustalić, jaki jest poziom innowacyjności pomysłu zgłaszanego przez twórcę. Zespół INTECH PK wraz z ekspertami z branży sprawdza, czy technologia ma szansę zadziałać na skalę przemysłową oraz sprzedać się jako produkt lub usługa. Analizowane są jednocześnie szanse i ryzyka związane z wdrożeniem technologii i jej pozycja na tle konkurencji.

Ten etap zawiera również przygotowanie prognoz dotyczących rynkowego zainteresowania ofertą tworzonej spółki. Trzeba szczerze odpowiedzieć na pytanie, na ile biznesowa propozycja okaże się atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców.

Krok 3 – zasoby

Znając możliwe zagrożenia i trudności stojące przed firmą, koniecznie trzeba zaproponować, jak je minimalizować. Służy temu nawiązanie współpracy ze strategicznymi partnerami branżowymi i inwestycyjnymi, stworzenie zespołu będącego trzonem firmy oraz określenie, na jakich warunkach będą wykorzystywane kluczowe zasoby, takie jak: aparatura, zaplecze techniczno-biurowe czy własność intelektualna.

Krok 4 – model biznesowy

W kolejnym etapie zespół twórców wspólnie z INTECH PK określa, w jaki sposób technologia zostanie przekształcona w produkt lub usługę, a firma osiągnie pierwsze przychody z ich sprzedaży. Konieczny będzie m.in. wybór optymalnego zastosowania rynkowego nowatorskiej technologii, zdefiniowanie grupy odbiorców oferowanych produktów lub usług, a także opracowanie strategii dotarcia do klientów.

Niezbędna będzie kalkulacja kosztów w pierwszych, niewątpliwie najtrudniejszych latach działalności spółki, zanim osiągnie ona bilansujące je przychody. Im precyzyjniejsze wyliczenia, tym większa gwarancja bezpieczeństwa finansowego firmy i szanse na sukces przedsięwzięcia.

Ważną częścią procesu definiowania modelu biznesowego jest budowanie modelu organizacyjnego. Sprowadza się on do znalezienia odpowiedzi na pytania: co każdy z założycieli wniesie do firmy i za co będzie odpowiedzialny?

Krok 5 – finał, czyli tak naprawdę początek

Po wspólnym ustaleniu zasad funkcjonowania przyszłej firmy, można z czystym sumieniem zmaterializować je w postaci aktu założycielskiego. Warto odpowiednio nagłośnić moment podpisania umowy spółki, by już na początku jej działalności zwrócić na nią uwagę i wysłać w świat czytelny sygnał, że oto na rynku pojawiło się coś naprawdę ciekawego i innowacyjnego.

Krok piąty to formalne zwieńczenie dotychczasowych starań, które jednak de facto stanowi otwarcie nowego etapu. Krzysztof Oleksy porównuje proces zakładania własnej spółki do… piłkarskiej Ligi Mistrzów. „Warto grać w gronie najlepszych drużyn. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że walczymy o finał, a nie tylko o przejście rundy wstępnej. Samo założenie firmy nie jest rynkowym sukcesem. Jest nim dopiero zbudowanie mocnej pozycji rynkowej firmy, jej dochodowa działalność oraz rozwój. Osoby zakładające własną spółkę powinny więc poświęcić odpowiednio dużo czasu na trening, budowę strategii i jej  doskonalenie. W INTECH PK możemy pochwalić się rozległą wiedzą na ten temat” – podsumowuje Krzysztof Oleksy, zapraszając jednocześnie do współpracy wszystkich zainteresowanych założeniem własnej spółki technologicznej.

Zespół INTECH PK przygotował również filmową wersję powyższego przewodnika. Można ją obejrzeć tutaj

Źródło: materiał własny Intech PK

Poprzedni artykułINTECH PK – Mocni w life science
Następny artykułTop Level Mentoring