Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności w budowie

436

6 lipca odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Wydarzenie miało miejsce na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Projekt obejmuje budowę centrum z uwzględnieniem najnowocześniejszego sprzętu i aparatury pozwalającej na prowadzenie szeregu szczegółowych i specjalistycznych badań innowacyjnych.

Nowe centrum przyczyni się m.in. do  rozwoju nowych produktów, poprawy jakości produktów żywnościowych na rynku, oraz optymalizacji warunków przechowywania i zagospodarowania odpadów. Ośrodek będzie jednym z najnowocześniejszych w południowej Polsce, a jego infrastruktura pozwoli na koncentrację i intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji bezpiecznej żywności.

Jak dodał obecny na spotkaniu wicemarszałek Łukasz Smółka – Celem strategicznym tego projektu jest wzrost innowacyjności sektora rolno-spożywczego w Małopolsce. Dzięki stworzeniu warunków i odpowiedniej infrastruktury dla większej aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, na rynku pojawią się nowe lub znacząco ulepszone produkty, procesy i usługi. W tym przypadku wsparcie ze strony Funduszy Europejskich to blisko 40 mln zł, przy całkowitych kosztach wynoszących ponad 65 mln zł.

Działalność obiektu skupi się przede wszystkim na prowadzeniu innowacyjnych badań nad żywnością i metodami jej wytwarzania, a w rezultacie wypracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych produktów i technologii na polski rynek przetwórstwa rolno-spożywczego, zmierzających do: 

  • produkcji żywności bezpiecznej o wysokiej jakości i walorach prozdrowotnych,
  • zapewnienia ekologii produkcji (minimalizacja ilości produktów ubocznych i odpadów, zmniejszenie zużycia energii i wody, ochrona środowiska naturalnego),
  • wzrostu konkurencyjności polskiej żywności i całego sektora spożywczego.

Badania realizowane w części gospodarczej i niegospodarczej Centrum będą obejmować następujące obszary badawcze: 

  • nowe innowacyjne technologie produkcji i przetwórstwa żywności, które umożliwiają poprawę wartości odżywczej żywności, eliminację składników szkodliwych/toksycznych i alergenów,
  • nowe systemy pakowania, magazynowania i badania jakości żywności,
  • żywność ekologiczna i regionalna,
  • produkty projektowane o określonych cechach żywieniowych i zdrowotnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konsumenta (żywność funkcjonalna oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
  • przetwarzanie odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego.

Jak dodaje marszałek Witold KozłowskiDzisiaj, w tak ważnym dla uczelni dniu, chcę podziękować Panu Rektorowi i Uniwersytetowi Rolniczemu za taką właśnie bliską współpracę z samorządem województwa. Dziękuję za zaangażowanie w organizację małopolskiej giełdy rolno-spożywczej oraz za udział w rewitalizacji parku przy Szpitalu imienia Józefa Babińskiego.

Projekt pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” jest współfinansowany z Funduszy Europejskich z programu regionalnego. Obejmuje on zaprojektowanie i wybudowanie Centrum, a następnie wyposażenie go w niezbędny sprzęt i aparaturę. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 29 stycznia 2023 roku. Zgodnie z umową zawartą z generalnym wykonawcą realizowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obiekt powinien zostać oddany do użytkowania do 31 sierpnia 2022 roku.

Więcej informacji na stronie www.rpo.malopolska.pl


Poprzedni artykułSystem WARMIE jako rozwiązanie odpowiadające na potrzebę monitorowania temperatury ciała pacjentów w trybie ciągłym
Następny artykułBiogospodarka