Nowa dyrektywa – dowiedz się więcej o ochronie praw sygnalistów

448
Źródło: Adobe Stock

Już 17 grudnia br. w życie wejdzie nowa Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów. Ustawa ta nałoży na organizacje szereg obowiązków związanych m.in. z wprowadzeniem regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, zasad przyjmowania zgłoszeń, wyznaczenia odpowiednich jednostek do przyjmowania i wyjaśniania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

Nowa dyrektywa obowiązywać będzie w przypadku:

  • pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników,
  • pracodawców wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (niezależnie od wielkości zatrudnienia),
  • całego sektora publicznego.

W pozostałym zakresie ustalenie odpowiednich procedur będzie dobrowolne, jednak brak takich regulacji nie będzie pozbawiał sygnalistów prawa do zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Szczególny nacisk na ochronę sygnalistów dot. m.in:

  • podmiotów korzystających ze środków publicznych (np. dotacji),
  • podmiotów działających w sektorze zdrowia publicznego,
  • podmiotów działających w sektorze żywności i pasz,
  • ochrony prywatności i danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwo,
  • ochrony środowiska.

Więcej informacji na temat nowej dyrektywy można też przeczytać na specjalnie uruchomionej przez naszego Partnera IPSO LEGAL stronie: www.ochronasygnalistow.info 

Poprzedni artykułNagroda „Amicus Hominum” dla Pracownika Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR
Następny artykułUbierz z nami świąteczną choinkę! – Przedwigilijne Spotkanie przy Śniadaniu