Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Kosmetyki naturalne w świetle normy ISO 16128

Kosmetyki naturalne jako odrębna grupa produktów nie posiada specjalnego prawa czy sprecyzowanych wytycznych. Do pewnego czasu istniały wyłącznie komercyjne organizacje certyfikujące kosmetyki naturalne – to uległo zmianie...

Medycyna integracyjna – przyszłość dla polskiego systemu ochrony zdrowia

Medycyna integracyjna jest nowym, innowacyjnym podejściem do terapii, w którym medycynę konwencjonalną (zachodnią) łączy się z metodami alternatywnymi o udowodnionej naukowo skuteczności, m.in. metodami tradycyjnej medycyny chińskiej...

MedTech, czyli technologia w służbie medycyny

Postęp technologiczny jest siłą napędową zmian w niemal każdej dziedzinie przemysłu i biznesu. Dzięki rozwojowi nowych technologii i znalezieniu dla nich zastosowania w medycynie,...

Projektowanie badania klinicznego

Głównym celem badań klinicznych jest jak najdokładniejsze przedstawienie rzeczywistych wyników, a projekt badania ma duży wpływ na to, czy przyjąć lub odrzucić wstępną hipotezę....