Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Jak chronić się przed chorobami górnych dróg oddechowych podczas pandemii Covid-19?

Sezon infekcji dróg oddechowych trwa. Powszechnie rekomendowanym sposobem ochrony przed wywołującymi je bakteriami czy wirusami, a zwłaszcza wirusem grypy i jej ciężkimi powikłaniami, jest szczepienie. Problem w tym, że w tym roku trudno uzyskać...
SIG - Kosmetyki

Kosmetyki naturalne w świetle normy ISO 16128

Kosmetyki naturalne jako odrębna grupa produktów nie posiada specjalnego prawa czy sprecyzowanych wytycznych. Do pewnego czasu istniały wyłącznie komercyjne organizacje certyfikujące kosmetyki naturalne – to uległo zmianie wraz z wydaniem normy ISO 16128. Jej druga część została...

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM jest uznanym i bardzo szeroko stosowanym aparatem do badania i analizy powierzchni ciał stałych różnego pochodzenia i przeznaczenia. Poprzez działanie wiązki elektronów na kolejne części powierzchni powstaje wirtualny obraz odwzorowujący topografię...

Projektowanie badania klinicznego

Głównym celem badań klinicznych jest jak najdokładniejsze przedstawienie rzeczywistych wyników, a projekt badania ma duży wpływ na to, czy przyjąć lub odrzucić wstępną hipotezę. Źle zaprojektowane badanie może przynieść fałszywe wyniki przy ogromnym nakładzie...