czwartek, 4 marca 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

Introduction – the problem:1 region, 7 specialisations. Małopolska has focused on smart development and is imple-menting it in a consistent way. As a result, Małopolska has become one of the most inno-vative regions in the country. The region has focused on smart growth. We...
Wprowadzenie - problem:Według koncepcji „Zielonej Chemii” należy ograniczać negatywy wpływ przemysłu chemicznego na środowisko naturalne, dożąć do redukcji lub eliminacji wykorzystania niebezpiecznych substancji chemicznych. Ogólne wskazówki jak tego dokonać zostały zebrane przez Paula Anastasa w „12 Zasadach Zielonej Chemii”, które odnoszą się również do wykorzystania rozpuszczalników. Według...
Introduction – the problem:Whereas ScanBalt is already well known for its high emphasis on cross-sectoral and transnational projects for Innovation in Health and in Life Sciences, the growing field of bioeconomy has yet an enormous potential to grow. Regarding the huge efforts recently made by nearly all...
Wprowadzenie - problem:Naturalne kwasy karboksylowe m.in. kwas cytrynowy lub itakonowy są otrzymywane na skalę przemysłową metodami biotechnologicznymi. Proces polega na tzw. fermentacji cytrynowej lub itakonowej na pożywkach zawierających cukry przy zastosowaniu odpowiednich pleśni. Na kwasy te istnieje duże zapotrzebowanie przede wszystkim przez przemysł spożywczy, a w przypadku...