niedziela, 18 kwietnia 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

Introduction – the problem:Clean energy transition toward renewable energy resources is one of the key aspect in achieving Sustainable Development Goals. Huge amount of by products that are created within fossil-fuels processing is an emerging environmental issue but also a niche to develop novel, mesoporous materials out...
Projekt BLOOM ma za zadanie wspomóc wypracowanie metod i narzędzi popularyzacji idei biogospodarki. Chcemy stworzyć przestrzeń współpracy i wymiany doświadczeń dla wszystkich podmiotów zaangażowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju i budowania społecznej świadomości w obszarze biogospodarki. Jakie cele stawiamy sobie w projekcie BLOOM: podniesienie świadomości i poziomu wiedzy na temat...
Introduction – the problem:Whereas ScanBalt is already well known for its high emphasis on cross-sectoral and transnational projects for Innovation in Health and in Life Sciences, the growing field of bioeconomy has yet an enormous potential to grow. Regarding the huge efforts recently made by nearly all...
Wprowadzenie - problem:Naturalne kwasy karboksylowe m.in. kwas cytrynowy lub itakonowy są otrzymywane na skalę przemysłową metodami biotechnologicznymi. Proces polega na tzw. fermentacji cytrynowej lub itakonowej na pożywkach zawierających cukry przy zastosowaniu odpowiednich pleśni. Na kwasy te istnieje duże zapotrzebowanie przede wszystkim przez przemysł spożywczy, a w przypadku...