piątek, 9 grudnia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Wprowadzenie - problem:Dzięki zintensyfikowanym staraniom naukowców połączonych z dążeniem szeroko rozumianego przemysłu do poszukiwania alternatyw dla tradycyjnych rozwiązań zielona transformacja staje się co raz bardziej realna. Biodegradowalne polimery pochodzenia naturalnego z dnia na dzień ukazują swój potencjał do zastępowania tradycyjnych plastików produkowanych na bazie ropy naftowej. Przykładem takich zielonych...
This is the introductory presentation for the Bioeconomy session.  Transition towards a bio-based economy, where renewable carbon-based raw materials are used to feed the fuels and chemicals industry with building blocks, platforms and products, is taking place at a rapid pace. In spite of the apparent popularity of biobased production,...
Cel projektu AgricologyCelem projektu jest zintegrowanie procesu oczyszczania ścieków DMF NORDPHOS BioGenerator z istniejącymi systemami produkcji rolnej i biogazowni oraz wykazanie jego potencjału jako prawdziwie ekologicznego systemu produkcji, w którym ludzie są ponownie włączani do obiegu biologicznego.Proces DMFNORDPHOS opracował nową metodę oczyszczania ścieków, która zamienia ścieki w cenne zasoby...
Wprowadzenie - problem:Jakość życia w przestrzeni miejskiej staje się coraz częstszym problemem wynikającym ze współpracy różnych interesariuszy, zwłaszcza w kontekście narastającej uciążliwości zapachowej. Obecność związków zapachowych w otaczającym powietrzu stanowi poważny problem, zwłaszcza dla mieszkańców obszarów bezpośrednio przylegających do zakładów przemysłowych a w szczególności zakładów zajmujących się składowaniem jak...