Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Subject: EIT Health Bridgehead Programme Rationale:The EIT Health Bridgehead programme provides European start-ups and scale-ups with individualised support in growing their validated businesses beyond their home markets. During this process, scale-ups are guided by members of EIT Health’s vetted European network of top-notch accelerators (also referred to as CATalysers or...
Rationale:The investment process is a sequence of events that guides the company from the moment of making a decision about the need to attract investors to the moment when funds from the investment appear on the company's account. At every stage, people, their needs, ideas and emotions are present....
Rationale:Program Bridge Alfa to mechanizm finansowania innowacji łączący środki publiczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z kapitałem wnoszonym przez inwestorów prywatnych. Program realizuje kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, które dysponują łącznym finansowaniem przekraczającym miliard złotych. Zgodnie ze specyfiką Bridge Alfa środki te mają na celu wsparcie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych...
Objectives:Our main task is to present the Medical University of Lodz as a unit supporting business activities. We are looking for partners interested in cooperation in the field of research, development of innovation or support for the development of ideas. Rationale:We live in a time when innovation and new products...