piątek, 9 grudnia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Rationale:Prelekcja przybliży rolę odpowiedniej strategii ochrony własności intelektualnej jako jednego z najważniejszych elementów strategii biznesowej w branży MedTech & Healthcare. W prezentacji zostaną przeanalizowane również główne problemy związane z zarządzeniem własnością intelektualną. W prezentacji zostaną przeanalizowane również główne problemy związane z zarządzeniem własnością intelektualną. Details of the offer:Branża MedTech &...
Rationale:The investment process is a sequence of events that guides the company from the moment of making a decision about the need to attract investors to the moment when funds from the investment appear on the company's account. At every stage, people, their needs, ideas and emotions are present....
Objectives:Our main task is to present the Medical University of Lodz as a unit supporting business activities. We are looking for partners interested in cooperation in the field of research, development of innovation or support for the development of ideas. Rationale:We live in a time when innovation and new products...
Rationale:Standardowym sposobem ochrony prawnej innowacji w obszarze Life Science jest ochrona patentowa. Nie w każdym przypadku jednak możliwe jest jej uzyskanie, chociażby ze względu na brak spełnienia przesłanki nowości rozwiązania. Ponadto, nie zawsze okres ochrony jest satysfakcjonujący - w niektórych przypadkach ochrona patentowa może bowiem wygasnąć już w krótkim...