Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health

Jednym z głównych wyzwań stojących przed społecznością europejską są zmiany demograficzne i wpływ jaki mogą za sobą nieść w kontekście systemu opieki zdrowotnej. Wzrastająca średnia długość życia i tendencja starzejącego się społeczeństwa powoduje, że...

Kompetencje cyfrowe w medycynie – potrzeby i perspektywy

Czego udało się dokonać w ramach DISH - DIGITAL & INNOVATION SKILLS HELIX IN HEALTH? Jakie są plany na przyszłe działania w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych w służbie zdrowia? Jaką rolę może odegrać grupa...

Digital Skills for the Health Workforce – platforma transferu i skalowania rozwiązań w ramach...

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium organizowanym w ramach projektu DISH - Digital & Innovation Skills Helix In Health pt. DISH - Digital Skills for the Health Workforce - European Reference Group First Workshop....

Pandemia COVID-19 – szansą na wzmocnienie kompetencji cyfrowych personelu medycznego

Pojawienie się COVID-19 przyczyniło się do masowego przejścia na pracę zdalną, rozwoju nowych technologii, a co za tym idzie wzrostu zainteresowania rozwiązaniami z zakresu e‑zdrowia oraz zaistnienia konieczności umacniania kompetencji cyfrowych personelu medycznego. Pandemia...