Pandemia COVID-19 – szansą na wzmocnienie kompetencji cyfrowych personelu medycznego

920

Pojawienie się COVID-19 przyczyniło się do masowego przejścia na pracę zdalną, rozwoju nowych technologii, a co za tym idzie wzrostu zainteresowania rozwiązaniami z zakresu e‑zdrowia oraz zaistnienia konieczności umacniania kompetencji cyfrowych personelu medycznego. Pandemia uświadomiła nam również, że dostępne już metody i rozwiązania technologiczne można w pełni wykorzystać a transformacja cyfrowa i digitalizacja jest nie tylko konieczna, ale i nieunikniona.

Nowe technologie, przejście w sferę digitalizacji systemu ochrony zdrowia – o tych kierunkach rozwoju mówiło się już od lat. Sporym wyzwaniem było podniesienie kompetencji cyfrowych personelu medycznego, jak również uświadomienie kadrze medycznej i pacjentom, że nowe rozwiązania takie jak na przykład dokumenty w postaci elektronicznej są zarówno bezpieczne jak i wygodne.

Aby odpowiedzieć na te wyzwania i wzmocnić gotowość do innowacji oraz umiejętności cyfrowe pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w zakresie opracowywania, wykorzystywania i wdrażania rozwiązań cyfrowych w codziennej praktyce, w 2018 roku uruchomiono projekt DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health (https://www.dishproject.eu/).

Obecna sytuacja epidemiczna tylko wzmocniła i przyspieszyła cały ten proces oraz potrzebę dostosowania pracy personelu medycznego do przestrzeni cyfrowej.

Na skutek pandemii nastąpił gwałtowny wzrost roli tele-medycyny, a co za tym idzie wszystkich usług z nią związanych. Obecnie za najbezpieczniejszą formę kontaktu z lekarzem uważa się wideo-konsultacje i tele-porady a zdalna opieka nad pacjentem, jak i osobami znajdującymi się w kwarantannie domowej, stała się już standardem.

Nastąpiło upowszechnienie Internetowego Konta Pacjenta (https://pacjent.gov.pl/), oraz pełne wdrożenie e-usług takich jak elektroniczne recepty, zwolnienia lekarskie i skierowania (e-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie). Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania na leczenie specjalistyczne w Polsce muszą być wystawianie w postaci elektronicznej a wszystkie placówki medyczne mają obowiązek ich obsługi.

Warty nadmienienia jest również „OSOZ – Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia” (https://www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms) unikalny w skali europejskiej, kompleksowy, wielowymiarowy i długofalowy system informacyjny przeznaczony do wspomagania zarządzania ochroną zdrowia. Unikalność projektu wynika z połączenia najważniejszych ogniw systemu opieki zdrowotnej w jednym systemie oraz umożliwienia elektronicznej wymiany informacji o zdrowiu. OSOZ skupia wokół swojej idei nie tylko pacjenta, lekarza, farmaceutę, menedżera służby zdrowia, ale również instytucje zaufania publicznego zajmujące się zdrowiem, które są gwarancją kompleksowości praktycznych rozwiązań w polskiej ochronie zdrowia”.

Dzięki poszerzeniu kompetencji asystentów medycznych, którzy w imieniu lekarzy mogą wystawiać e-recepty i e-skierowania obserwuje się zmniejszenie obciążenia lekarzy obowiązkami administracyjnymiE- recepta to również spore ułatwienie dla pacjenta i farmaceuty – dokumentu nie da się zgubić, od razu po wystawieniu widnieje on w systemie aptecznym a jego czytelność zapewnia podwójne bezpieczeństwo gdyż w razie jakiejkolwiek pomyłki system informatyczny ostrzega farmaceutę o błędzie.

Wiele firm wspierających informatyzację rynku ochrony zdrowia takich jak KAMSOFT (https://kamsoft.pl/) oferuje innowacyjne rozwiązania dla szpitali, instytucji medycznych i farmaceutycznych m.in. zintegrowany system zarządzania szpitalem oraz szpitalne aplikacje mobilne (np. „obchód lekarski, obchód pielęgniarski, karta anestezjologiczna”) oferujące dostęp do elektronicznej dokumentacji przy łóżku pacjenta lub na sali operacyjnej bez konieczności posiadania dostępu do komputera.

Warta uwagi jest również bezpłatna aplikacja Comarch HealthNote (https://healthnote.pl/ ) na smartfona, która umożliwia lekarzowi wgląd w historię medyczną pacjenta przy użyciu kodu QR z jego telefonu bądź ze strony internetowej – wszystkie informacje i historia leczenia dostępne są w jednym miejscu.

Epidemia nowego koronawirusa potwierdziła, że wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych i zwiększanie kompetencji cyfrowych personelu medycznego jest istotne nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale także całego społeczeństwa.


English version of the article is available on dishproject.eu

DISH is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key Action 2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Sector Skills Alliances

Poprzedni artykułLiderzy Grup Badawczych – poszukiwani! Dołącz do Sano.Science!
Następny artykułSpotkaj Ekspertów, nawiąż kontakty! Konferencja e-ANTYCOVID EXPO