Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health

Jednym z głównych wyzwań stojących przed społecznością europejską są zmiany demograficzne i wpływ jaki mogą za sobą nieść w kontekście systemu opieki zdrowotnej. Wzrastająca średnia długość życia i tendencja starzejącego się społeczeństwa powoduje, że...
Dish Final conference

Jak pracownicy służby zdrowia pozyskali cyfrowe umiejętności?

Odpowiedź na to pytanie uzyskacie biorąc udział w konferencji Bridging the digital gap: how the healthcare workforce can obtain innovative and digital skills, organizowanej przez Konsorcjum DISH – Digital & Innovation Skills Helix in...

Pandemia COVID-19 – szansą na wzmocnienie kompetencji cyfrowych personelu medycznego

Pojawienie się COVID-19 przyczyniło się do masowego przejścia na pracę zdalną, rozwoju nowych technologii, a co za tym idzie wzrostu zainteresowania rozwiązaniami z zakresu e‑zdrowia oraz zaistnienia konieczności umacniania kompetencji cyfrowych personelu medycznego. Pandemia...

Kompetencje cyfrowe w medycynie – potrzeby i perspektywy

Czego udało się dokonać w ramach DISH - DIGITAL & INNOVATION SKILLS HELIX IN HEALTH? Jakie są plany na przyszłe działania w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych w służbie zdrowia? Jaką rolę może odegrać grupa...