wtorek, 25 stycznia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII (CITTRU)

Centrum Transferu Technologii CITTRU (CTT CITTRU) jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadającą za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym.

Zadania CTT CITTRU:

  • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
  • kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
  • analiza potencjału rynkowego wyników badań,
  • dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek spin-off, we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami,
  • opracowanie oferty technologicznej UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oraz oferty usług badawczych UJ realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji
  • promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
  • identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy komercjalizacji lub też zakupem technologii opracowanych przez naukowców UJ i budowanie sieci kontaktów z przemysłem
  • negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
  • koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty usług badawczych i jej promocja wśród potencjalnych odbiorców oraz negocjowanie stosownych umów,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami zagranicznymi w zakresie innowacyjności oraz kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych.

Aktualna oferta technologiczna: http://www.sciencemarket.pl/.

Aktualności

Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych.

Biotyzacja jest nowym biotechnologicznym podejściem do uprawy roślin. Polega na inokulacji roślin pożytecznymi mikroorganizmami, takimi jak grzyby czy bakterie, w celu zwiększenia ich wzrostu...

COSMEETING – Podsumowanie

15 stycznia 2020 roku, Centrum Transferu Technologii CITTRU, zorganizowało spotkanie managerów Branży Kosmetycznej oraz Naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykonujących i oferujących badania w tym sektorze. W...

Alternatywnie. Innowacyjnie. Perspektywicznie. W skrócie o AIP UJ

W połowie listopada 2019 roku, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ obchodził parzystą, 4. już rocznicę powstania. W tym czasie przez biuro Inkubatora, znajdujące się...

Detektory pyłu zawieszonego: Uniwersytecka sieć pomiarowa

Zanieczyszczenia przemysłowe kumulują się w powietrzu w postaci cząstek stałych oraz kropel cieczy, powodując powstawanie aerozolu. Poszczególne substancje, jak złożone cząsteczki organiczne (wielopierścieniowe węglowodory...

Internetowa baza wynalazków

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego powołaną do wspierania naukowców w zakresie szeroko pojętej współpracy z otoczeniem biznesowym. Jednym z głównych obszarów...

Adres

Centrum Transferu Technologii CITTRU – Uniwersytet Jagielloński

ul. Bobrzyńskiego 14,

30-348 Kraków

Kontakt

Tel.: +48 12 664 42 00

e-mail: cittru@uj.edu.pl

Strona www

www.cittru.uj.edu.pl

www.sciencemarket.pl

www.linkedin.com/company/cittru