piątek, 15 stycznia 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII (CITTRU)

Centrum Transferu Technologii CITTRU (CTT CITTRU) jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadającą za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym.

Zadania CTT CITTRU:

  • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
  • kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
  • analiza potencjału rynkowego wyników badań,
  • dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek spin-off, we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami,
  • opracowanie oferty technologicznej UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oraz oferty usług badawczych UJ realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji
  • promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
  • identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy komercjalizacji lub też zakupem technologii opracowanych przez naukowców UJ i budowanie sieci kontaktów z przemysłem
  • negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
  • koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty usług badawczych i jej promocja wśród potencjalnych odbiorców oraz negocjowanie stosownych umów,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami zagranicznymi w zakresie innowacyjności oraz kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych.

Aktualna oferta technologiczna: http://www.sciencemarket.pl/.

Aktualności

Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych.

Biotyzacja jest nowym biotechnologicznym podejściem do uprawy roślin. Polega na inokulacji roślin pożytecznymi mikroorganizmami, takimi jak grzyby czy bakterie, w celu zwiększenia...

COSMEETING – Podsumowanie

15 stycznia 2020 roku, Centrum Transferu Technologii CITTRU, zorganizowało spotkanie managerów Branży Kosmetycznej oraz Naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykonujących i oferujących badania w...

Alternatywnie. Innowacyjnie. Perspektywicznie. W skrócie o AIP UJ

W połowie listopada 2019 roku, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ obchodził parzystą, 4. już rocznicę powstania. W tym czasie przez biuro Inkubatora,...

Detektory pyłu zawieszonego: Uniwersytecka sieć pomiarowa

Zanieczyszczenia przemysłowe kumulują się w powietrzu w postaci cząstek stałych oraz kropel cieczy, powodując powstawanie aerozolu. Poszczególne substancje, jak złożone cząsteczki organiczne...

Internetowa baza wynalazków

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego powołaną do wspierania naukowców w zakresie szeroko pojętej współpracy z otoczeniem biznesowym. Jednym z...

Adres

Centrum Transferu Technologii CITTRU – Uniwersytet Jagielloński

ul. Bobrzyńskiego 14,

30-348 Kraków

Kontakt

Tel.: +48 12 664 42 00

e-mail: cittru@uj.edu.pl

Strona www

www.cittru.uj.edu.pl

www.sciencemarket.pl

www.linkedin.com/company/cittru