Przenosiny Szpitala Uniwersyteckiego – aktualna organizacja pracy

13233

W związku z przenosinami naszego Partnera – Szpitala Uniwersyteckiego – do nowej lokalizacji prezentujemy wykaz aktualnie działających w NSSU oddziałów, poradni i zakładów.

W nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu uruchomiono:

Oddziały

 • Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii (40 łóżek) wraz ze stacją dializ (22 stanowiska)
 • Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych (28 łóżek)
 • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii (15 łóżek)
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii
  (48 łóżek),
 • Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii (24 łóżka),
 • Oddział Kliniczny Reumatologii i Immunologii (24 łóżka)
 • Oddział Kliniczny Angiologii (24 łóżka)
 • Oddział Kliniczny Pulmonologii (36 łóżek) i Alergologii (12 łóżek)
 • Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii (24 łóżka)
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych (48 łóżek)
 • Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii (48 łóżek)
 • Oddział Kliniczny Onkologii (48 łóżek)
 • Oddział Kliniczny Neurologii
 • II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych
 • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Kliniczny Angiologii
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
 • Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii
 • Oddział Kliniczny Toksykologii
 • Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej
 • Oddział Kliniczny Otolaryngologii
 • Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii

Zakłady

 • Zakład Diagnostyki
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Zakład Endoskopii
 • Zakład Patomorfologii

Poradnie

 • Poradnia Alergologiczna przy O/K Pulmonologii i Alergologii
  (Uwaga! Poradnia Chorób Alergicznych pozostaje przy ul. Skawińskiej 8, natomiast Poradnia Alergologiczna przy Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej pozostaje w siedzibie przy ul. Śniadeckich 10)
 • Poradnia Angiologiczna (z ul. Skawińskiej 8)
 • Breast Unit – Poradnia Chorób Piersi (przeniesiona z ul. Kopernika 40)
 • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego (przeniesiona z ul. Kopernika 40)
 • Poradnia Chorych po Przeszczepieniu Nerki (przeniesiona z ul. Kopernika 15)
 • Poradnia Endokrynologiczna przy O/K Chorób Metabolicznych i Diabetologii (przeniesiona z ul. Kopernika 15)
 • Poradnia Gastroenterologiczna (przeniesiona z ul. Śniadeckich 5)
 • Poradnia Chorób Płuc ( UWAGA! Poradnia funkcjonuje w dwóch lokalizacjach – również przy ul. Skawińskiej 8)
 • Poradnia Hepatologiczna (przeniesiona z ul. Śniadeckich 5)
 • Poradnia Immunologii (przeniesiona z ul. Śniadeckich 10)
 • Poradnia Reumatologiczna (przeniesiona z ul. Śniadeckich 10)
 • Poradnia Transplantologiczna (przeniesiona z ul. Kopernika 40)
 • Poradnia Chorób Metabolicznych (przeniesiona z ul. Kopernika 15)
 • Poradnia Diabetologiczna (przeniesiona z ul. Kopernika 15)
 • Poradnia Nefrologiczna (przeniesiona z ul. Kopernika 15)
 • Poradnia Pulmonologiczna (przeniesiona z ul. Skawińskiej 8)
 • Poradnia Proktologiczna
 • Poradnia Ortopedyczno-Urazowa (przeniesiona z ul. Kopernika 21)
 • Poradnia Chirurgiczna (przeniesiona z ul. Kopernika 21)
 • Poradnia Onkologiczna (z ul. Śniadeckich 10)
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej ( z ul. Botanicznej 3)
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej i Endoskopowej
 • Poradnia Chorób Naczyń
 • Poradnia Chorych po Przeszczepieniu Nerki (z ul. Kopernika 15)
 • Poradnia Geriatryczna (UWAGA – poradnia funkcjonuje w obu lokalizacjach)
 • Poradnia Kardiologiczna i Interwencji Sercowo-Naczyniowych (z ul. Kopernika 17)
 • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego ( z ul. Śniadeckich 10) – Od Lutego br.
 • Poradnia Neurochirurgiczna ( z ul. Botanicznej 3)
 • Poradnia Neurologiczna (z ul. Botanicznej 3) – Tylko skierowania pilne
 • Poradnia Proktologiczna
 • Gabinet Stopy Cukrzycowej ( z ul. Kopernika 15)
 • Poradnia Urologiczna ( z ul. Grzegórzeckiej 18)
 • Poradnia Otolaryngologiczna ( z ul. Śniadeckich 2)
 • Poradnia Kardiologiczna, Elektrokardiologi i nadciśnienia Tętniczego (z ul. Kopernika 17)
 • Poradnia Kontroli Rozruszników Serca (z ul. Kopernika 17)
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej i Profilaktyki Nowotworów Narządu Płciowego (Uwaga – poradnia funkcjonuje w obu lokalizacjach) 

Poradnie są czynne w godzinach od 8 do 15, natomiast rejestracja w godz. 7.45-15. Wykaz danych adresowych do poradni znajduje się pod linkiem: su.krakow.pl

Pacjenci w stanach nagłych przyjmowani są wyłącznie w siedzibie SOR, ul. Jakubowskiego 2, Budynek F

Obecnie, w dotychczasowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego, w kompleksie przy ul. Kopernika (ul. Kopernika, Śniadeckich, Botaniczna) oraz przy ul. Skawińskiej i Lenartowicza działają:

Oddziały

 • Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej – ul Śniadeckich 10
 • Medycyna Sportowa – ul. Śniadeckich 10,
 • Oddział Kliniczny Dermatologii – ul. Skawińska 8
 • Oddział Kliniczny Endokrynologii – ul. Kopernika 17
 • Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii- ul. Kopernika 23,
 • Oddział Kliniczny Hematologii – ul. Kopernika 17,
 • Oddział Kliniczny Neonatologii – ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
 • Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej – ul. Mikołaja Kopernika 38
 • Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii – ul. Kopernika 23
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży – Kopernika 21a
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna – ul. Śniadeckich 10

Zakłady

 • Zakład Badania i Leczenia Bólu – ul. Śniadeckich 10,
 • Zakład Diagnostyki – ul. Kopernika 15 b
 • Zakład Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej – ul. Skawińska 8,
 • Zakład Diagnostyki Hematologicznej – ul. Kopernika 17,
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej – ul. Kopernika 19
 • Zakład Mikrobiologii – ul. Kopernika 19
 • Zakład Psychoterapii – ul. Lenartowicza 14

Poradnie

 • Poradnia Alergologiczna przy Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej – ul Śniadeckich 10
 • Poradnia Chorób Alergicznych – ul. Skawińska 8
 • Poradnia Chorób Immunologicznych i Nadkrzepliwości Krwi – ul. Skawińska 8
 • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu – ul. Botaniczna 3,
 • Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności – ul. Śniadeckich 16
 • Poradnia Chorób Nerwowo-Mięśniowych i Chorób Neuronu Ruchowego – ul. Botaniczna 3,
 • Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona i Innych Chorób Układu Pozapiramidowego – ul. Botaniczna 3,
 • Poradnia Chorób Siatkówki – ul. Kopernika 38
 • Poradnia Chorób Zakaźnych – ul. Śniadeckich 5
 • Poradnia Dermatologiczna – ul. Skawińska 8,
 • Poradnia Endokrynologiczna przy O/K Endokrynologii – ul. Kopernika 17
 • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Niepłodności – ul. Kopernika 23,
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej i Profilaktyki Nowotworów Narządu Płciowego – ul. Kopernika 23 (poradnia funkcjonuje w obu lokalizacjach)
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – ul. Kopernika 23
 • Poradnia Genetyczna – ul. Botaniczna 3
 • Poradnia Genetyczna – ul. Kopernika 17
 • Specjalistyczna Poradnia Geriatryczna – ul. Śniadeckich 10 (poradnia funkcjonuje w obu lokalizacjach)
 • Poradnia Chorób Płuc – ul. Skawińska 8 (poradnia funkcjonuje w obu lokalizacjach)
 • Poradnia Hematologiczna – ul. Kopernika 17
 • Poradnia Leczenia Bólu – ul. Śniadeckich 10,
 • Poradnia Leczenia Jaskry – ul. Kopernika 38,
 • Poradnia Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych – ul. Lenartowicza 14,
 • Poradnia Leczenia Uzależnień – ul. Śniadeckich 3,
 • Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży – ul. Śniadeckich3
 • Poradnia Leczenia Wcześniaków – ul. Kopernika 23,
 • Poradnia Medycyny Nuklearnej – ul. Kopernika 17,
 • Poradnia Medycyny Sportowej – ul. Śniadeckich 10
 • Poradnia Neonatologiczna – ul. Kopernika 23
 • Poradnia Neurologiczna – ul. Botaniczna 3 (tylko skierowania w trybie zwykłym)
 • Poradnia Okulistyczna – ul. Kopernika 38
 • Poradnia Onkologii Okulistycznej – ul. Kopernika 38
 • Poradnia Patofizjologii Widzenia i Neurookulistyki – ul. Kopernika 38
 • Poradnia Patologii Ciąży – ul. Kopernika 23
 • Poradnia Przeciwpadaczkowa i Leczenia Migreny – ul. Botaniczna 3
 • Poradnia Przykliniczna Chorób Płuc – Wojewódzka Przychodnia Pulmonologiczna – ul. Skawińska 8
 • Poradnia Psychologiczna – ul. Kopernika 21A
 • Poradnia Psychiatrii Dorosłych – ul. Kopernika 21A
 • Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – ul. Śniadeckich 3
 • Poradnia Stwardnienia Rozsianego – ul. Botaniczna 3
 • Poradnia Wenerologiczna – ul. Skawińska 8
 • Poradnia Zaburzeń Pamięci – ul. Botaniczna 3
 • Gabinet dla Ciężarnych z Cukrzycą – ul. Kopernika 15

Wykaz wszystkich aktualnych danych teleadresowych do poradni znajduje się TUTAJ

Kliknij obrazek aby powiększyć

Źródło: Szpital Uniwersytecki

Poprzedni artykułNeuronus IBRO Neuroscience Forum 2020
Następny artykułPrzenosiny Szpitala Uniwersyteckiego – informacje i ciekawostki