Unikalne możliwości analityczne CBR Novasome

1245

Farmaceutyczne innowacje nie muszą powstawać wyłącznie zagranicą. Zaawansowane prace analityczne, niejednokrotnie unikalne na skalę europejską badania specyficzne z powodzeniem są realizowane przez wrocławskie Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome, które swoją przewagę konkurencyjną buduje również poprzez kompleksowość oferowanych możliwości analitycznych.

Szereg analiz realizowanych przez CBR Novasome, wchodzące w skład Grupy Hasco jest prowadzonych w systemie Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice, GMP). Oznacza to, że przestrzegane są najwyższe standardy w czasie oceny kontroli jakości surowca, materiału lub produktu gotowego. GMP zapewnia dodatkowo możliwość analiz zwolnieniowych certyfikowanychprzez Osobę Wykwalifikowaną. Novasome to także wytwórca kontraktowy w zakresie badań kontroli jakości produktu leczniczego i materiału wyjściowego na zasadach określonych w umowie jakościowo-kontraktowej.

Centrum CBR Novasome posiada szeroki zakres usług analitycznych m.in.  badania przenikania, badania czasu rozpadu, analizy z użyciem konfokalnego mikroskopu Ramana, analizy chromatograficzne, spektrofotometryczne, rentgenowskie, analizy sorpcji i aktywności wody, pomiary kąta zwilżania, analizy powierzchni właściwej i porowatości, analizy gęstości, lepkości, współczynnika refrakcji i wiele innych.

Istotny obszar stanowią badania preformulacyjne i deformulacyjne mające na celu zaplanowanie strategii rozwoju produktu leczniczego np. poprzez pełną charakterystykę substancji czynnych, substancji pomocniczych, opakowań oraz produktów rynkowych. CBR Novasome wykonuje również badania szerokiego pakietu nitrozoamin wraz z opracowaniem i walidacją metod analitycznych.

Dodatkowo w ofercie znajdują się badania uwalnia substancji czynnych imitujące zachowanie leku w organizmie człowieka oraz badania przenikania substancji np. przez skórę człowieka. Unikatowe są też testy uwalniania substancji czynnej poprzez symulację żucia w jamie ustnej człowieka za pomocą unikalnego aparatu Chewing Gum Tester.

Mocną stroną CBR Novasome są także badania kształtu, rozmiaru i wielkości cząstek dla cząstek stałych, nanocząstek, koloidów, białek, liposomów, mikroemulsji, kropel, rozpylonych cząstek w aerozolach, spray’ach lub inhalatorach. Całość w systemie GMP lub w standardzie B+R w zależności od preferencji klienta.

Nowoczesny park aparaturowy

Zbudowanie unikatowego portfolio usług analitycznych było możliwe dzięki inwestycjom w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt. Park aparaturowy CBR Novasome wyposażony jest w urządzenia niejednokrotnie unikalne na skalę krajową i europejską m.in. takie jak: systemy obrazowania chemicznego, spektrometry fluoroscencji rentgenowskiej, specyficzne aparaty do uwalniania substancji czynnych, chromatografy cieczowe, gazowe oraz wiele innych.  

Całość umożliwia prowadzenie kompleksowych badań różnych postaci produktów leczniczych, kosmetyków, suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz opracowywanie strategii rozwoju produktów połączone z rozwiązywaniem problemów badawczych. Dzięki temu możliwe jest rozwijanie projektów badawczo-rozwojowych od pomysłu i doboru surowców, przez fazę rozwojową i wytworzenie prób doświadczalnych w skali laboratoryjnej i półtechnicznej, aż do przeniesienia opracowanych metod i technologii do skali produkcyjnej oraz wdrożenia w docelowym miejscu wytwarzania produktu.

CBR Novasome jest częścią działającej w różnych gałęziach branży farmaceutycznej i usług medycznych Grupy Hasco. Centrum powstało w 2004 roku, posiada status jednostki naukowej oraz jest notowane w Rejestrze Jednostek Naukowych Systemu POL-on. Od tego czasu z powodzeniem realizuje projekty badawcze dla wiodących firm farmaceutycznych i kosmetycznych z kraju oraz Europy, a jego działalność wykracza daleko poza obszar działalności rodzimej Grupy Hasco,

Więcej informacji dotyczących pełnego zakresu możliwości analitycznych dostępne jest na stronie internetowej CBR Novasome.

Materiały do powyższego artykułu zostały dostarczone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe NOVASOME

Zdjęcie: depositephotos.com

Poprzedni artykułDlaczego warto korzystać z ProBio Małopolska? – nasi uczestnicy na konferencji BioFit 2022
Następny artykułNowi Partnerzy Klastra – Nowe możliwości współpracy