Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Narzędzia marketingu i komunikacji w Internecie

Partnerzy Klastra LifeScience Kraków mogą wykorzystywać serwisy internetowe Klastra, jak własne narzędzia marketingu i komunikacji poprzez Internet.

Oferta obejmuje podstawowe media komunikacji Klastra, tj. portal lifescience.pl oraz blog lifescienceopenspace.pl, a także inne publikacje i katalogi publikowane systematycznie (np. biuletyn klastra) lub okazjonalnie (np. w katalogi konferencyjne i targowe (np. „global biomarker directory”). Oferta obejmuje również możliwość bezpośredniej promocji poprzez artykuły sponsorowane i reklamy dotyczące realizowanych projektów i działalności Partnerów Klastra. (Sprawdź cennik reklam).

Wykorzystanie Klastra w celu promocji swojej działalności wiąże się z prestiżem przynależenia do wspólnej, elitarnej inicjatywy, a jednocześnie buduje markę Klastra i zwiększa siłę jego oddziaływania w kraju i zagranicą.