Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Konferencje i seminaria Klastra

W ramach działalności Klastra organizowane są otwarte warsztaty, szkolenia, seminaria i inne imprezy, dedykowane innowacyjności i przedsiębiorczości, kierowane głównie (ale nie wyłącznie) do pracowników firm i instytucji – Partnerów Klastra.

Oferta imprez obejmuje w szczególności wydarzenia o charakterze cyklicznym:

  • Dzień Otwarty Klastra – impreza coroczna organizowana na wiosnę. Dedykowana jest Partnerom Klastra i ma na celu promowanie Partnerów Klastra i ich działań. W szczególności umożliwia przedstawienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programów regionalnych i krajowych, a także europejskich.
  • Life Science Open Space – międzynarodowe forum współpracy w dziedzinie life science. Celem jest umożliwienie poznania i łączenia ciekawych projektów i pomysłów oraz stojących za nimi osób, reprezentujących zarówno członków inicjatywy, jak i jej partnerów i sympatyków. LSOS umożliwia promocję projektów i ich rezultatów, w szczególności realizowanych w ramach programów europejskich, a także krajowych i regionalnych.  Impreza jest organizowana corocznie, jesienią.


Więcej na temat możliwości i korzyści związanych z aktywnym uczestniczeniem i współtworzeniem imprezy Life Science Open Space czytaj na blogu www.lifescienceopenspace.pl.

Ponadto oferta Klastra obejmuje udział w konferencjach, targach i innych imprezach w kraju i za granicą, organizowanych okazjonalnie, w których Klaster bierze udział, jako organizator, współorganizator lub partner. Imprezy z udziałem Klastra są formą promocji swojej oferty na arenie międzynarodowej. Organizacja i udział w tych imprezach oparty jest na warunkach definiowanych w ramach indywidualnych projektów Klastra (własnych lub realizowanych we współpracy).