EkoPióro – sukces konsorcjum z udziałem UR – Wyróżnienie i Złoty Medal

286

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór” (w skrócie EkoPióro), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, został wyróżniony przez Indian Innovators Association oraz otrzymał Złoty Medal od National Research Council of Thailand.

Wartość projektu to: 8 157 162,50 PLN, wartość dofinansowania: 5 543 612,50 PLN, okres realizacji: 2018-2021.

Celem projektu jest opracowanie metod zagospodarowania odpadów w postaci piór. W ramach projektu przewidziano opracowanie wytycznych do wdrożenia produkcji dwóch grup włóknin kompozytowych z dodatkiem odpadowych piór z ubojni drobiu:

  • włóknin ochronnych typu A do okrywania pryzm śniegu tzw. magazyn śniegu oraz
  • włóknin ochronnych typu B do okrywania nowych zasiewów mieszanki trawiastobobowatej (która znajdzie zastosowanie na terenach trudnych takich jak: skarpy, nasypy, nowo formowane trasy narciarskie).

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego liderem jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Partnerami projektu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, CEDROB SA, Zakład Drobiarski Niepołomice i Poltops sp. z o.o. Kierownikiem w zakresie B+R jest dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR.

Proponowane rozwiązania będą przyjazne dla środowiska i zdrowia ludzkiego, jednocześnie zapewniając redukcję biomasowych odpadów w postaci piór, zalegających i zanieczyszczających środowisko. Działania w projekcie będą stanowić również kolejny krok w kierunku ochrony ekosystemu glebowego i jego rewitalizacji na terenach trudnych. Korzystny wpływ nowych innowacyjnych włóknin ochronnych na biologiczną aktywność gleby przyczynią się także do rozwoju bioróżnorodności, co jest zgodne z ideą Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ochrony gleb z dnia 15 listopada 2007 r.

Źródło: Materiał własny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Sprawdź WYDARZENIA w branży

Zajrzyj na BLOG Klastra!