Jak zrównoważone są biopolimery? Wnioski z oceny cyklu życia produkcji polihydroksyalkanianów z pochodnych oleju rzepakowego.

435

W imieniu naszych Partnerów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zapraszamy do zapoznania się z artykułem: How sustainable are biopolymers? Findings from a life cycle assessment of polyhydroxyalkanoate production from rapeseed-oil derivatives, opublikowanym na łamach magazynu Science Direct.

Publikacja dotyczy porównania różnych scenariuszy produkcji biopolimerów oraz ich wpływu na środowisko z wykorzystaniem oceny cyklu życia. Do oceny wpływu na środowisko rozważono trzy alternatywne scenariusze produkcji polihydroksyalkanianów (PHA: amorficzny PHA i poli (3-hydroksymaślan), P (3HB)):

  • Scenariusz A – Produkcja mcl-PHA / P (3HB) z surowego oleju roślinnego;
  • Scenariusz B – Produkcja P (3HB) z produktem ubocznym biodiesla;
  • Scenariusz C – Produkcja mcl-PHA / P (3HB) ze zużytego oleju roślinnego.

Z zastrzeżeniem rozważanego scenariusza, wykazano, że efektywność środowiskowa produkcji PHA jest silnie uzależniona od wykorzystywanych źródeł węgla i silnie wspiera produkcję mcl-PHA zamiast P (3HB). Jak pokazuje badanie LCA, ze względu na niską wydajność P (3HB) w porównaniu z produkcją mcl-PHA w rozważanych procesach, wszystkie scenariusze produkcji P (3HB) mają większy wpływ niż produkcja mcl-PHA.

Procesy produkcyjne oparte na fermentacji bakteryjnej miały wpływ głównie na zastosowane surowce oraz fazę ich separacji. Dodatkowo zastosowanie surowców wtórnych zamiast surowych, czyli oleju przepracowanego zamiast oleju z pierwszego tłoczenia, daje znaczną poprawę w zakresie wpływu na środowisko.

Efektywność zasobów jest również zidentyfikowanym czynnikiem kluczowym, a analiza wrażliwości wskazuje możliwy wzrost wydajności biopolimeru jako najbardziej korzystny czynnik. Polimery na bazie biologicznej mają duży potencjał środowiskowy, ale nadal wymagają znacznych ulepszeń w zakresie procesów produkcyjnych, aby stały się bardziej nieszkodliwe ekonomicznie.

Pełna treść artykułu dostępna jest online na stronie portalu ScienceDirect

Zapraszamy do lektury!

Autorzy: Tomasz Nitkiewicz, Magdalena Wojnarowska, Mariusz Sołtysik, Adam Kaczmarski, Tomasz Witko, Carlo Ingrao, Maciej Guzik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Poprzedni artykułProBioM-2 – otrzymaliśmy dofinansowanie, startujemy!
Następny artykułAICI Forum Digital 2020