ProBioM-2 – otrzymaliśmy dofinansowanie, startujemy!

1186

Miło nam poinformować, że nasz projekt: ProBioM-2 (Promocja Bioregionu Małopolska), będący kontynuacją projektu ProBio Małopolska, realizowanego w okresie 2016-2018, znalazł się na liście 6 wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Promocja gospodarcza Małopolski” na łączną kwotę 18 413 492,63 zł, otrzymując trzecią lokatę punktową (88,89%).

W ramach konkursu złożono łącznie 19 wniosków, z czego oprócz sześciu ocenionych pozytywnie, jedenaście, które również uzyskały pomyślną ocenę, zostało przydzielonych do listy rezerwowej.

Głównym celem projektu ProBioM-2 jest wzmocnienie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) działających w obszarze inteligentnej specjalizacji Małopolski „Nauki o Życiu” poprzez zintegrowany program promocji marki i oferty gospodarczej BioRegionu Małopolska, jako ekosystemu „innowacyjnych technologii dla zdrowia i jakości życia”.
Cel będzie realizowany poprzez stymulowanie aktywności firm sektora MŚP i StartUp oraz wspieranie ich ekspansji na rynki międzynarodowe.

Działania projektu będą obejmować obszary:

  1. Rozwoju wiedzy i budowania kompetencji w zakresie działalności międzynarodowej MŚP
  2. Wsparcia udziału StartUpów w międzynarodowych imprezach B2B
  3. Wsparcia udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B o charakterze partneringowym,
  4. Organizacji misji handlowych na wybrane rynki w Europie, Azji, Ameryce.
  5. Promocji Bio-Regionu Małopolska w globalnej sieci współpracy gospodarczo-naukowej
  6. Rozwoju Life Science Open Space jako markowej imprezy branżowej o znaczeniu międzynarodowym
  7. Przygotowania i aktualizacji Katalogu Regionalnych Zasobów Intelektualnych i Organizacyjnych


Projekt ProBioM-2 realizowany będzie od teraz do grudnia 2022 r., a jego koszt szacuje się na kwotę 4 575 753,10 zł w tym 3 801 152,19 zł dofinansowania w ramach konkursu.

Więcej o wynikach naboru do konkursu Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

Więcej o projekcie ProBio Małopolska realizowanym w okresie 2016-2018.

Poprzedni artykułCare & Industry together against CORONA – Europejska Platforma Współpracy
Następny artykułJak zrównoważone są biopolimery? Wnioski z oceny cyklu życia produkcji polihydroksyalkanianów z pochodnych oleju rzepakowego.