Automatyzacja obiegu leków w szpitalu – jak obniżyć koszty procesów leczenia jednocześnie podnosząc ich jakość?

617
Extractables and Leachables

Zautomatyzowane apteczki oddziałowe to wyspecjalizowane szafy lekowe wyposażone w komputer z oprogramowaniem zintegrowanym ze szpitalnym systemem informatycznym HIS. W celu wydania leku pacjentowi, pielęgniarka po zalogowaniu do szafy musi wybrać zlecenie lekarskie, które chce zrealizować. Wówczas szafa automatycznie otworzy szufladę zawierającą właściwy lek i wskaże zleconą ilość.

Dzięki zastosowaniu automatycznych apteczek oddziałowych pielęgniarka uzyskuje dostęp do leku składowanego w szafie tylko dla wybranego pacjenta, dla którego zostało wystawione zlecenie przez lekarza i tylko do tego leku. Dostęp do pozostałych leków jest zablokowany. Takie rozwiązanie zabezpiecza przed wydaniem pacjentowi niewłaściwego leku, umożliwia skuteczniejszą kontrolę stanów magazynowych oraz kontrolę kosztów związaną z rozliczaniem dawek leków.

KOSZTY ZUŻYCIA LEKÓW ZMNIEJSZONE O 20-40% *Na podstawie danych uzyskanych ze szpitali po 6-miesięcznym użytkowaniu systemu

Poprawa dostępu do leków

 • Apteka szpitalna posiada ciągłą informację o rzeczywistych stanach magazynowych leków na oddziałach. Pracownicy apteki mogą określić stany minimalne dla każdej pozycji i odpowiednio zarządzać magazynami, aby nie przechowywać nadmiernej ilości leków.
 • Apteka szpitalna posiada informacje o datach ważności poszczególnych leków. W przypadku pierwszego otwarcia leku istnieje możliwość zmiany jego daty ważności. Apteka może podejmować działania w celu optymalnego wykorzystania leków z krótką datą ważności.
 • W przypadku, gdy żądany lek nie znajduje się w szafie oddziałowej, pielęgniarka uzyskuje informację, na którym oddziale przechowywany jest lek i może odebrać go z szafy na tym oddziale

Poprawa bezpieczeństwa pacjenta

 • Zautomatyzowane apteczki oddziałowe ograniczają możliwość błędu ludzkiego polegającego na wybraniu błędnego leku lub błędnej dawki.
 • Oprogramowanie otwiera wyłącznie szufladę zawierającą tylko jeden lek. System nie pozwala na otwarcie dwóch szuflad jednocześnie
 • Szafy lekowe przechowują rozszerzony opis leku, informacje o dawkowaniu i sposobach podawania. Informacje te są wyświetlane, w momencie wyjmowania leku z szafy.
 • Alarmy reakcji alergicznych – szafy przechowują i wyświetlają informację o reakcjach alergicznych pacjentów.
 • Alarm zdublowanej dawki leków – szafa informuje jeśli dany pacjent otrzymał już dawkę tego samego leku kilka chwil wcześniej.
 • Skanowanie kodów kreskowych – istnieje możliwość rozbudowy systemu o skaner kodów kreskowych. Po wyjęciu leku z szafy pielęgniarka skanuje ten kod, a system sprawdza, czy faktycznie został wyjęty właściwy lek.

Zalety dla zarządu szpitala

 • Obniżenie kosztów prowadzenia działalności leczniczej
 • Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i standardów opieki
 • Łatwiejsze wytwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Możliwość indywidualnego rozliczenia kosztów

Zalety dla personelu pielęgniarskiego

 • Zwiększenie wydajności pracy personelu
 • Łatwiejsze wykonywanie zadań administracyjnych
 • Poprawa ergonomii pracy
 • Poprawa bezpieczeństwa pacjentów
 • Prosta i szybka realizacja zleceń lekarskich

Prezentacja przedstawia w jaki sposób nowe technologie mogą pogodzić ze sobą pozornie przeciwstawne cele: obniżenie kosztów leczenia z poprawą jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta. Systemy automatycznego przygotowania i wydawania leków w szpitalach pozwalają obniżyć koszty hospitalizacji i jednocześnie wyeliminować pomyłki, które zdarzają się w tradycyjnym modelu farmakoterapii. Podczas prezentacji pokazane zostaną różne nowoczesne modele szpitalnej dystrybucji leków oraz korzyści z nich płynące na podstawie rezultatów z rzeczywistych instalacji.

Prezenter:
Maciej Kasztelan
Intelimedical Poland

Prezes Zarządu Intelimedical Poland Sp. z o.o. lidera w zakresie automatyzacji procesów obiegu leku w szpitalach i szpitalnej logistyki. Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji innowacyjnych projektów w służbie zdrowia oraz w innych sektorach gospodarki. Kierował m.in. projektami automatyzacji procesów szpitalnych oraz integracji systemów informatycznych, które im towarzyszą.

Poprzedni artykułBadania kliniczne: Rekrutacja pacjentów
Następny artykułModelowy schemat opisu projektów demonstracyjnych