Ocena kliniczna produktów kosmetycznych – nowy trend na rynku

687
PerkinElmer

Badania dermatologiczne zdają się być niewystarczające dla konsumentów. Oczekują oni bardziej dokładnych / precyzyjnych dowodów potwierdzających skuteczność działania używanego kosmetyku i autentyczność umieszczanych na produkcie deklaracji marketingowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży kosmetycznej powstał Instytut Oceny Klinicznej FLOW. Składana się on z lekarzy, prawników, chemików – pasjonatów i ekspertów w swoich branżach.

Celem Instytutu Oceny Klinicznej FLOW jest aby:
-> Oświadczenie „przebadany pod kątem tolerancji” oznaczało, że produkt został poddany badaniom, pod nadzorem specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach naukowych, mającym na celu zbadanie tolerancji na ten produkt u grupy docelowej oraz że wyniki tych testów wskazują, że produkt jest dobrze tolerowany przez tę grupę.
-> Oświadczenie „przebadany pod nadzorem medycznym” wskazywało, że produkt został poddany badaniom pod nadzorem specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach medycznych, jak na przykład lekarz medycyny lub dentysta.
-> Oświadczenie „przebadany dermatologicznie” świadczyło o tym, że produkt został poddany badaniom z udziałem ludzi pod nadzorem dermatologa.
-> Oświadczenie „przebadany klinicznie” odnosiło się do eksperckiej wiedzy, procesu lub warunków, w jakich badania zostały przeprowadzone. „Przebadany klinicznie” oznacza, że produkt został poddany badaniom z udziałem ludzi pod nadzorem specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach medycznych lub innych specjalistów, zgodnie z protokołem klinicznym lub w warunkach klinicznych.

W celu zapewniania, że badanie będzie odpowiednio przeprowadzone i monitorowane, a tym aby zagwarantować jego jakość, zostanie sporządzony i zatwierdzony protokół oceny.

Raport z oceny klinicznej będzie zawierał wyraźną identyfikację produktu, która pozwoli na ustalenie powiązania z produktem dostępnym na rynku. Raport taki zawiera również: cel, harmonogram oraz protokół oceny, przedstawienie wyników oraz ich interpretację, dane statystyczne oraz podpis osoby odpowiedzialnej za ocenę kliniczną.
W odniesieniu do każdej oceny jest ustanowiony system monitorowania – w celu zapewniania przestrzegania protokołu i procedur operacyjnych.
Niezależnie od rodzaju oceny osoby je prowadzące:
• posiadają odpowiednie kwalifikacje;
• posiadają wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie proponowanej oceny
• wykazują się wysokimi standardami etycznymi oraz uczciwością zawodową.
Placówki przeprowadzające badania są utrzymywać system zapewniania jakości (znormalizowane procedury operacyjne).

woman

Prezenter:
Sylwia Stokowska
FLOW

Jestem wieloletnim audytorem wiodący ISO 22716, ISO 9001 i IFS HPC, ekspertem technicznym Komisji kosmetyki i chemii gospodarczej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wykładowcą z wieloletnim stażem – prowadzę szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim „Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych”. Jestem autorką publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych m.in., „Świat Przemysłu Kosmetycznego”, „Chemia i Biznes”, „Kwartalnik Chemiczny”, prelegent na Kongresach Przemysłu Kosmetycznego.
Z wykształcenia jestem absolwentką wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – specjalizacja chemia biologiczna. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu:
– Mikrobiologii i higieny w przemyśle (Politechnika Łódzka)
– Stosowanie, wytwarzanie i ocena wyrobów kosmetycznych (Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia)
– Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi (Uniwersytet Łódzki)
– Manager Jakości (Szkoła Główna Handlowa)

Poprzedni artykułBadania kliniczne: Rekrutacja pacjentów
Następny artykułModelowy schemat opisu projektów demonstracyjnych