Projekt Hocare2.0 – innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki domowej

525
Rehabilitacja kardiologiczna

Celem projektu HoCare2.0 jest zaprojektowanie nowoczesnych narzędzi z zakresu opieki nad osobami starszymi w środowisku domowym. Rozwiązania te zostaną wypracowanie we współpracy z przedstawicielami biznesu, nauki, administracji a przede wszystkim z użytkownikami usług domowych. Projekt skierowany, poza odbiorcami końcowymi, zarówno do przedstawicieli administracji na poziomie regionalnym i krajowym, instytucji badawczych i uczelni wyższych, firm i podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki domowej. Okres realizacji projektu: kwiecień 2019-marzec 2022.

Zapraszamy do współpracy przy projektowaniu i testowaniu usług z zakresu opieki domowej dla osób starszych: partnerów reprezentujących podmioty opieki społecznej, przedstawicieli branży medycznej w zakresie technologii stosowanych w środowisku domowym, instytucje naukowe w obszarze nauk medycznych i społecznych, organizacje pozarządowe.

woman

Prezenter:
Dorota Leśniak
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Koordynator projektu HoCare2.0 w zespole wdrażającym projekty międzynarodowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Poprzedni artykułBadania kliniczne: Rekrutacja pacjentów
Następny artykułModelowy schemat opisu projektów demonstracyjnych