Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej szuka doktorantów! – Poznaj tajemnice metaloenzymów.

1005

Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej uruchomiło nabór do dwóch projektów badawczych dotyczące metaloenzymów. W projektach może wziąć udział dwoje młodych naukowców z tytułem doktora oraz dobrą znajomością angielskiego, a także gotowością na mobilność międzynarodową, ze względu na udział zagranicznych partnerów w realizacji projektu.

Celem projektu pn. „Wolframowa Oksydoreduktaza Aldehydów – nowa hydrogenaza. Badania mechanizmu reakcji i potencjalnych zastosowań biokatalitycznych” jest zrozumienie niedawno odkrytej przez MLKBE pobocznej aktywności hydrogenazy jaką wykazuje wolframowa oksydoreduktaza aldehydów. W badaniach planowane jest wykorzystanie zarówno eksperymentalnych jak i teoretycznych technik badawczych.

Kolejnym celem jest opracowanie zastosowań biotechnologicznych oksydoreduktazy – w szczególności do katalizowania kaskadowych reakcji syntezy wartościowych związków organicznych.

W ramach Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej KISD zostały zgłoszone następujące tematy badawcze, na które w tym roku będzie odbywać się rekrutacja:

  1. Wolframowa oksydoreduktaza aldehydów/hydrogenaza – modelowanie mechanizmu reakcji enzymatycznej, badania strukturalne i spektroskopowe
  2. Wolframowa oksydoreduktaza aldehydów/hydrogenaza – badania mechanizmu reakcji enzymatycznej i zastosowanie do syntezy związków organicznych

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem laboratorium MLKBE pod adresem: maciej.szaleniec@ikifp.edu.pl. Szczegółowe informacje na stronie Laboratorium: www.pl.mlbke.com

Zdjęcie: depositephotos.com

Poprzedni artykułInnowacje wychodzą z cienia. Sieciowanie dla dobrej przyszłości społeczeństwa – Nadchodzi Forum Inteligentnego Rozwoju
Następny artykułCzy polityka społeczna może się (nie) udać? – dobre praktyki i wyzwania w Małopolsce