Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Źródło: Adobe Stock, autor: Africa Studio

Pomysłodawcą projektu jest A1 Europe, która od prawie 20 lat świadczy usługi w całym procesie ubiegania się o fundusze europejskie zarówno z krajowych jak i europejskich źródeł dofinansowania.

A1 to firma specjalizująca się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji z Unii Europejskiej. Wsparcie to, nakierowane jest między innymi na przygotowywanie wniosków dotacyjnych, selekcję najkorzystniejszych źródeł finansowania projektu, a także doskonalenie projektu inwestycji. Firma A1 doradza jak działać i co zrobić, aby zdobyć dofinansowanie unijne na inwestycje i rozwój nowych produktów i technologii.

Głównym celem dla którego powstała grupa SIG Dotacje, jest wsparcie Przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy unijnych na projekty badawczo rozwojowe oraz inwestycyjne.

Działania w SIG Dotacje, podzielone będą na 2 moduły:

  • Moduł 1 – działania krótkofalowe. Aktualne programy m.in. Horyzont Europa EIC Accelerator lub Life oraz prognoza konkursów, które powinny pojawić się w 4 kwartale 2022r.
  • Moduł 2 – działania długofalowe. Systemowe podejście do planowanych inwestycji i optymalizacja działań mających na celu pozyskiwanie finansowania.

Długofalowe działanie ma na celu uschematyzowanie działań prowadzących do pozyskania dotacji dla potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych, dlatego tez cele SIGa Dotacje kształtują się następująco:

  • pomoc w dostosowaniu planowanej inwestycji do wymogów unijnych
  • wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji
  • organizowanie szkoleń, warsztatów i webinarów mających na celu przybliżenie informacji związanych z pozyskaniem funduszy

Mamy nadzieję, że w wyniku działania SIG Dotacje, zostanie opracowany i wdrożony katalog zasad i procedur działania, które ostatecznie doprowadzą do skutecznego pozyskiwania a przede wszystkim rozliczania środków z finansowania bezzwrotnego przez członków grupy.

[btnsx id=”17376″] [btnsx id=”17378″][btnsx id=”17381″][btnsx id=”17383″][btnsx id=”17384″][btnsx id=”17385″][btnsx id=”17387″]

GRUPY TEMATYCZNE SIG

SIG - DOTACJE