Jak być szczęśliwym w pracy – zdrowie psychiczne Menadżera w świecie VUCA

418

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Jak być szczęśliwym w pracy – zdrowie psychiczne Menadżera w świecie VUCA”. Organizowane jest ono przez naszego Partnera, firmę Eurokreator, w ramach programu Akademia Menadżera.

  • Trener: dr Łukasz Cichocki
  • Termin: 22 stycznia 2020
  • Harmonogram: 14.00 – 17.00
  • Grupa szkoleniowa: 16 uczestników
  • Miejsce spotkania: iLab PLUS ®,
    ul. Przemysłowa 13/1U, 30-701 Kraków

Opis szkolenia

Według raportu Kancelarii Sedlak&Sedlak 80% menadżerów wskazuje na obciążenie pracą, 20 % skarży się na niejasny zakres obowiązków, 16 % uważa, że główną przyczyną problemów są relacje w pracy, 12% odczuwa wysoki poziom stresu.

Ciągły stres w pracy, napady paniki, pojawiająca się depresja, a w efekcie spadająca wydajność i pogarszający się stan zdrowia. Wstydzimy się o tym mówić, ale problem nie rozwiąże się sam. Skutki negatywne dotykają naszych pracowników, ale i rodziny.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czy problem dotyczy Ciebie, w jaki sposób sobie radzić z nadmiernym stresem, przeciążeniem pracą to zapraszamy na spotkanie Inaugurujące Program Akademia Menadżera.

W programie: prezentacja doktora Łukasza Cichockiego, prezentacja programu Akademia Menadżera, dyskusja panelowa o zdrowiu psychicznym menadżera z udziałem dr Piotra Sedlaka, Radka Czahajdy i dr Agnieszki Fusińskiej.

Prezenter

dr Łukasz Cichocki – Psychiatra psychoterapeuta, nauczyciel akademicki z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Prowadzi szkolenia dla zróżnicowanych grup zawodowych – m.in. lekarzy, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, policjantów, przedsiębiorców. Szczególnym obszarem jego zainteresowań są kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, z jednej strony jego zagrożeniami, ale przede wszystkim jego ochroną i rozwojem.

Podcast Łukasza Cichockiego na youtube

Moderator

Rafał Kunaszyk – Edukator, mówca motywacyjny. Kreował i zrealizował kilkadziesiąt projektów rozwojowych w kraju i zagranicą m.in. dla Rządu Chorwackiego, pracował dla ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy, współpracował z dużymi firmami consultingowymi w kraju i za granicą, m.in.: WYG International, BoozHamilton, LRDP Kantor, PwCitp. Obecnie zarządza dynamicznie rozwijającą się grupą firm działających w obszarze edukacji i innowacji, prowadzi debaty z udziałem polityków, przedsiębiorców, samorządowców i organizacji pozarządowych.

Uczestnicy panelu

dr Piotr Sedlak – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektem Badawczym (UEK), Badania Społeczne i Marketingowe (WSE Kraków) oraz Praktyczna Psychologia Społeczna (SWPS Warszawa). Od ponad 10 lat pełni rolę kierownika projektów doradczych w Sedlak & Sedlak. Od 5 lat rozwija platformę badaniahr.pl oraz prowadzi badania satysfakcji pracowników. Od 10 lat pracownik naukowy Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach doradczych jak i badawczych prowadzonych dla biznesu . Autor kilkunastu publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz stowarzyszenia World at Work. Współtwórca bawialni dla dzieci Nelon – www.nelon.pl

Radek Czahajda– trener w nurcie Evidence Based, naukowiec, promotor badań naukowych, aktywista. W 2019 roku wraz z marką Lipton pracował nad ogólnopolską kampanią społeczną dotyczącą problemu ukrytej samotności, która swoją premierę będzie mieć w styczniu 2020. Współtworzył program na rzecz zwiększania inkluzywności organizacyjnej w Europie DIVE i koordynował prace nad budową pierwszej polskiej platformy edukacyjnej dotyczącej traumy. W praktyce trenerskiej prowadzi warsztaty wspomagające budowanie otwartej, szczerej komunikacji i prawdziwych relacji w organizacjach, badania naukowe skupia na efektywności szkoleń, a jego działania popularyzatorskie dotyczą wielu zagadnień z obszaru miękkiego HR. Autor książki Evidence Based HRM.

dr Agnieszka Fusińska – psycholog, psychoterapeutka, dr nauk humanistycznych, wieloletnie doświadczenie pracy w oddziałach psychiatrycznych, jak i w lecznictwie pozastacjonarnym, pracownik Szpitala Klinicznego im.dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, nauczyciel akademicki Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 17 stycznia 2020 r. na adres mailowy:
jaroslaw.wypych@eurokreator.eu

Zajrzyj na BLOG Klastra!