Spotkanie interesariuszy grupy tematycznej HEALTH TECHNOLOGIES

2019
Źródło: Adobe Stock, Autor: everythingpossible

W dniu 17 listopada odbędzie się spotkanie z przedstawicielami partnerów projektu CE4BIG,  którego głównym celem jest wypracowanie wspólnej strategii wspierania MŚP z sektora technologii medycznych.  W spotkaniu, oprócz przedsiębiorców, wezmą udział przedstawiciele lokalnych władz, wspierających działania klastrów w swoich regionach.

Zanim dojdzie do spotkania w listopadzie, zapraszamy na krótką dyskusję, w trakcie której omówimy cele i działania w ramach projektu CE4BIG – Cluster Excellence for Business Innovation and Growth in the Health Sector oraz porozmawiamy o tym, jak przygotować się do rozmowy z partnerami CE4BIG nt. wspólnych wyzwań i celów współpracy.

Kontekstem dla rozmowy będą nasze działania w kierunku utworzenia grupy tematycznej (SIG) Health Technologies. Powołanie takiej grupy pozwoli ukierunkować wsparcie merytoryczne i materialne dla tego tematu w Regionie. Ułatwi to też dostosowanie do programów europejskich, a szczególnie pozwoli na powiązanie z  potrzebami i strategią innowacji w Regionie. W efekcie, współpraca międzynarodowa wpłynie pozytywnie na zaangażowanie podmiotów z Małopolski w projekty europejskie. 

Drugim aspektem rozmowy jest planowana na LSOS’21 sesja Health Technologies, która przygotowywana jest w partnerstwie z CE4BIG. 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane współpracą  z czołowymi klastrami medycznymi (Health Clusters) z Europy. Wstępne spotkanie informacyjne odbędzie się 7 października w godzinach 14:00 – 17:00.

Organizatorem spotkania są Grupa BST Sp. z o.o. oraz Klaster LifeScience Kraków. Spotkanie organizowane w ramach projektu pilotażowego „Organizacja struktury zarządczej i animacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji Województwa Małopolskiego”.

Poprzedni artykułUniwersytet – miejsce nie tylko do nauki
Następny artykuł„Nowe technologie, nowe kompetencje” – konferencja Edulab