Uniwersytet – miejsce nie tylko do nauki

862
fot. Swifteye

Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 roku w Krakowie. Obecnie w jego skład wchodzi 16 wydziałów, z czego 3 tworzą Collegium Medicum. Dzisiejszy Uniwersytetu to ponad 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych, 2600 osób pozostałej kadry nauczycielskiej, około 50 tysięcy studentów i doktorantów, a także ponad 3,5 tysiąca pracowników administracji.

Współczesny Uniwersytet to nie tylko miejsce nauki, ale i parter otwarty na przedsiębiorczość, oferujący szeroki zakres usług eksperckich. UJ to m.in.:

  • Centrum Transferu Technologii CITTRU (CTT CITTRU) – jednostka UJ kompleksowo wspierającą uczelnię i społeczność akademicką we współpracy z otoczeniem gospodarczym, promująca transfer wiedzy i przedsiębiorczość. Brokerzy CTT CITTRU identyfikują i łączą zespoły naukowe/ekspertów UJ z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą.
  • MCB (Małopolskie Centrum Biotechnologii) – park badawczo-rozwojowy, który powstał jako projekt mający na celu utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka badawczego umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu. W skład MCB wchodzi 6 ośrodków badawczych oraz 5 laboratoriów niezależnych grup badawczych.

Materiały i treść do powyższego artykułu zostały dostarczone przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Poprzedni artykułPostęp w rozwoju rynku farmaceutycznego – „Biomed Lublin” innowacyjny Partner do współpracy
Następny artykułSpotkanie interesariuszy grupy tematycznej HEALTH TECHNOLOGIES