wtorek, 16 sierpnia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

MedTech, czyli technologia w służbie medycyny

Postęp technologiczny jest siłą napędową zmian w niemal każdej dziedzinie przemysłu i biznesu. Dzięki rozwojowi nowych technologii i znalezieniu dla nich zastosowania w medycynie, narodziła się branża MedTech, w której działają jedne z najgorętszych...

Projektowanie badania klinicznego

Głównym celem badań klinicznych jest jak najdokładniejsze przedstawienie rzeczywistych wyników, a projekt badania ma duży wpływ na to, czy przyjąć lub odrzucić wstępną hipotezę. Źle zaprojektowane badanie może przynieść fałszywe wyniki przy ogromnym nakładzie...

Kilka słów o badaniach klinicznych

W ciągu ostatnich 20 lat Polska stała się atrakcyjną lokalizacją w Unii Europejskiej do przeprowadzania badań klinicznych, ze względu na dostępność najnowocześniejszej infrastruktury, świetnie wykwalifikowanego personelu medycznego oraz wprowadzeniu przepisów prawnych regulujących zagadnienia dotyczące...

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM jest uznanym i bardzo szeroko stosowanym aparatem do badania i analizy powierzchni ciał stałych różnego pochodzenia i przeznaczenia. Poprzez działanie wiązki elektronów na kolejne części powierzchni powstaje wirtualny obraz odwzorowujący topografię...