niedziela, 2 października 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Europejska Platforma Współpracy Klastrów ułatwia wspólne reagowanie na COVID-19

Europejska Platforma Współpracy Klastrów (ECCP) utworzyła Forum Reagowa-nia COVID-19 dla klastrów przemysłowych oraz ich członków jako wirtualne miej-sce do networkingu oraz dzielenia się swoimi potrzebami, ofertami, pytaniami, do-świadczeniami, rozwiązaniami związanymi z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.
nowe technologie na rynek

System zamówień instytucji UE – szansa na działalność poza Polską?

Jak się okazuje, sytuacja wywołana pandemią stwarza możliwości dla przedsiębiorców do rozwinięcia działalności poza granicami kraju. Nowa rzeczywistość wymusza na wszystkich dostosowanie się do nowych warunków i zasad gry na rynku. System zamówień organizacji...

Leki i sprzęt dla dzieci dotkniętych przez COVID – przetarg publiczny UNICEF

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci ONZ działa, aby zaspokoić długoterminowe potrzeby dzieci i kobiet w krajach rozwijających się na całym świecie. Poniżej przedstawiamy informacje na temat dwóch propozycji zamówień UNICEF oraz instrukcję, w...

Świat zbiera fundusze na globalną współpracę badawczą

4 maja 2020 r. Unia Europejska, razem ze Światową Organizacją Zdrowia i innymi partnerami, zorganizowała międzynarodową konferencję darczyńców. UE planuje zebrać 7,5 mld EUR wstępnego kapitału, by rozpocząć globalną współpracę badawczą. Środki zostaną przeznaczone...