niedziela, 24 stycznia 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

Innowacje społeczne – trendy, wyzwania, success story

Na naszych oczach dokonuje się obecnie duża zmiana demograficzna, transformacja technologiczna i społeczna. Zachodzące procesy przynoszą nowe,...

Transformacja ORLEN Południe S.A. w kierunu biorafinerii

Wprowadzenie - problem:Poszukiwanie nowych segmentów rozwoju, wydajnych technologii produkcji oraz finalne wdrożenie linii produktów przyjaznych dla środowiska znalazły odzwierciedlenie w strategii Spółki...

Scientific research as a tool increasing the competitiveness of producers

Objectives:Our main task is to present the Medical University of Lodz as a unit supporting business activities. We are looking for partners...

Znaczenie strategii ochrony własności intelektualnej w branży MedTech & Healthcare

Rationale:Prelekcja przybliży rolę odpowiedniej strategii ochrony własności intelektualnej jako jednego z najważniejszych elementów strategii biznesowej w branży MedTech & Healthcare. W prezentacji...