Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Introduction - the problem:Covid 19 changed our life and world, but we have to work work to survive, we have to use the medical help in safe way and it is possible only by prevention issues like UV-C lamps. Space pure is a platform which gives the best devices,...
Wprowadzenie - problem:Wykorzystując otaczającą nas wiedzę i potencjał ludzi, poprzez celowe działania, budujemy pomost pomiędzy nauką i badaniami a biznesem. Wpieramy i koordynujemy kierunki współpracy tych dwóch obszarów, tak aby się uzupełniały i bezpośrednio przekładały na rozwój gospodarki w obszarze medycyny i zdrowia. Naszą główną rolą jest inkubowanie nowych...
Why do clusters matter when it comes to organisation and implementation of the strategies against the effects of crisis caused by Corona Virus pandemic? First of all, because WE share most common mission which is “to facilitate and maintain strong, close, and trust-based collaborative relations between companies and research organizations...