Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Introduction - the problem:Covid 19 changed our life and world, but we have to work work to survive, we have to use the medical help in safe way and it is possible only by prevention issues like UV-C lamps. Space pure is a platform which gives the best devices,...
Introduction - the problem:The coronavirus pandemic and a global lockdown influenced companies all over the world. Supply chains are broken, there are gaps in the stores. Companies are looking for savings and optimiziation of processes. Hospitals have a huge problem with a personal protective equipment and medical equipment. We...
Wprowadzenie - problem:Wykorzystując otaczającą nas wiedzę i potencjał ludzi, poprzez celowe działania, budujemy pomost pomiędzy nauką i badaniami a biznesem. Wpieramy i koordynujemy kierunki współpracy tych dwóch obszarów, tak aby się uzupełniały i bezpośrednio przekładały na rozwój gospodarki w obszarze medycyny i zdrowia. Naszą główną rolą jest inkubowanie nowych...
Wprowadzenie - problem:Pandemia koronawirusa pokazała, że kraje nie są przygotowane na kryzysy epidemiczne. Jest oczywistym, że państwo nie może być gotowe w 100% na każde zagrożenie, choć bez wątpienia powinno być w stanie przewidzieć różne sytuacje, które mogą zagrozić stabilnemu funkcjonowaniu kraju i ustalić w tym zakresie jasne priorytety...