niedziela, 14 sierpnia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Międzynarodowa współpraca przedsiębiorców dzięki Inicjatywie Awangarda

Wiadomość last minute dla Start-Up'ów! Zapraszamy do udziału w projekcie Inicjatywa Awangarda, którego celem jest wsparcie współpracy międzynarodowej oraz zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w Małopolsce. Projekt ma również zapewnić przeciwdziałanie kluczowym deficytom gospodarki...

Szanse i wyzwania sektora Digital Health w Dolnej Austrii – spotkanie partneringowe

W ramach Inicjatywy Awangarda oraz projektu #Eusci4Regio, zapraszamy do udziału w spotkaniu partneringowym, którego tematem będą możliwości i wyzwania sektora Digital Health w Dolnej Austrii. Celem wydarzenia jest nawiązanie kontaktów z interesariuszami z administracji, nauki,...
AI REGIO

AI for Manufacturing – spotkanie informacyjne dla MŚP w ramach AI REGIO

24 czerwca zapraszamy Małopolskie MŚP do udziału w spotkaniu dotyczącym projektu AI REGIO funkcjonującemu w ramach inicjatywy Awangarda. Tematem nadchodzącego webinarium będzie zastosowanie sztucznej inteligencji w produkcji. MŚP biorące udział w spotkaniu będą mieć szansę...
Inicjatywa Awangarda

Vanguard Initiative – jak usprawnić transformację cyfrową w służbie zdrowia

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu organizowanym w ramach VANGUARD INITIATIVE. Celem spotkania będzie przedstawienie najbliższych planów i harmonogramu realizacji pilotażowego projektu Accelerating Digital Transition in Health. The Launch event aims at presenting the Innovation Camp...