sobota, 17 kwietnia 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

Misje handlowe – organizacja misji handlowych na wybrane rynki w Europie, Azji, Ameryce

MŚP z Małopolski zostanie udzielone wparcie w uczestnictwie w wybranych międzynarodowych wydarzeniach o charakterze targowym i konferencyjnym, organizowanych cyklicznie w Europie, Azji i Ameryce. Wsparcie adresowane będzie do...

Partnering – wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B o charakterze partneringowym

MŚP z Małopolski zostanie udzielone wparcie w uczestnictwie w wybranych międzynarodowych wydarzeniach o charakterze partneringowym, organizowanych cyklicznie w Europie, Azji i Ameryce. Wsparcie adresowane będzie do firm technologicznych, prowadzących działalność innowacyjną (innowacje...

Rozwój wiedzy i budowanie kompetencji w zakresie działalności międzynarodowej MŚP

Zostanie przeprowadzonych pięć cykli 4-dniowych warsztatów, których celem będzie rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji niezbędnych dla realizacji strategii internacjonalizacji w przedsiębiorstwie. Warsztaty będą dotyczyć następującej tematyki: Przygotowanie merytoryczne i...

ProBio Małopolska 2.0

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2020-2022 Celem Projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MŚP i StartUp’ów, poprzez zintegrowany program oferty gospodarczej BioRegionu Małopolska, powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na...