Badanie biokompatybilności – nowość w ofercie Laboratorium Analiz Biologicznych JCI

823

Jagiellońskie Centrum Innowacji działa od 2004 roku i od tego czasu systematycznie rozszerzamy naszą ofertę o kolejne usługi. Śledzimy rynek life science i staramy się tak rozwijać, aby cały czas być jak najlepszym partnerem dla firm, które działają w tej branży.

26 maja 2020 r. miało zostać wprowadzone w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Nowe rozporządzenie miało bezpośrednio obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i zastąpić dotychczasową dyrektywę oraz lokalne akty prawne jednak ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 jego wprowadzenie zostało odroczone na rok. Mając na uwadze zbliżające się zmiany legislacyjne związane z wyrobami medycznymi postanowiliśmy stworzyć nowe laboratorium, którego głównym zadaniem będzie badanie tychże wyrobów.

Laboratorium Analiz Biologicznych, bo o nim mowa, wyposażone jest w nowoczesny sprzęt m.in. automatyczny wielodetekcyjny czytnik płytek. To właśnie dzięki niemu oraz wykwalifikowanej kadrze możemy zaproponować wykonanie badań wyrobów medycznych ale także ich zaprojektowanie. Obecnie oferujemy badania biokompatybilności zgodnie z normą ISO 10993 w tym: badanie cytotoksyczność ilościową (in vitro) oraz badanie drażliwości/drażnienia skóry in-vitro za pomocą modelu rekonstruowanego naskórka ludzkiego (RHE).

W Laboratorium Analiz Biologicznych prowadzimy także badania na komórkach w tym: cytotoksyczność za pomocą testu MTT, NRU i oznaczanie IC50; żywotności komórek w czasie; badanie stresu oksydacyjnego oraz wydzielania czynników wzrostu. Oferta tych badań skierowana jest przede wszystkim dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego a także kosmetycznego.

Jak wiadomo wyroby medyczne to szeroka kategoria, obejmująca produkty o przeznaczeniu medycznym (w szerokim rozumieniu tego obszaru). Mogą to być plastry i opatrunki, ale także preparaty wspomagające leczenie, narzędzia chirurgiczne, implanty, specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, a nawet oprogramowanie (także tzw. stand-alone software) i aplikacje wspierające działanie branży medycznej (diagnostyczne i terapeutyczne). Na ten moment w Jagiellońskim Centrum Innowacji nie zajmujemy się, i nie planujemy zajmować się, badaniem implantów (wyrobów medycznych implantowanych) oraz produktów z pogranicza IT. Laboratorium Analiz Biologicznych działa od lipca 2020 roku, a przedstawiona powyżej oferta to dopiero początek. W najbliższych planach mamy zamiar rozszerzyć ją o kolejne badania w tym: hemokompatybilności, pirogenów i uczuleń. Badania te powinny znaleźć się w naszej ofercie już w drugim kwartale 2021 roku. 

Na koniec warto też dodać, że w Jagiellońskim Centrum Innowacji funkcjonuje pięć laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. Między innymi Laboratorium Mikrobiologiczne i Laboratorium Chromatografii i Spektrometrii Mas. To właśnie wspólna oferta wszystkich naszych laboratoriów sprawia, że jesteśmy doskonałym partnerem do współpracy dla firm zajmujących się produkcją wyrobów medycznych.  

Materiały i treści do powyższego artykułu zostały dostarczone przez Jagiellońskie Centrum Innowacji.