Zastosowanie AI w diagnostyce medycznej

1306

Sztuczna inteligencja znajduje coraz szersze zastosowanie poza ściśle rozumianą informatyką, także w diagnostyce mikrobiologicznej. AI może odegrać zasadniczą rolę w identyfikacji wymazów mikrobiologicznych jak również stanów patologicznych poprzez dokładną identyfikację różnych obiektów w płynach ustrojowych, takich jak krew czy mocz.

Implementacja nowych algorytmów w diagnostyce umożliwia wysoce spersonalizowane, oparte na sztucznej inteligencji, systemy wspomagania decyzji klinicznych. Systemy te wspierają lekarzy w procesie podejmowania  decyzji klinicznych i skutkują lepszymi wynikami leczenia pacjentów.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim naukowcy rozwijają wynalazki związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji na rynku opieki zdrowotnej. Mają one pomóc w szybszej diagnostyce oraz analizie obrazów medycznych i wymazów mikrobiologicznych

W grupie dr. hab. Bartosza Zielińskiego oraz prof. Moniki Brzychczy-Włoch zostało dokonane zgłoszenie patentowe pt. „A method and a system for identifying polyculture bacteria on microscopic images using deep learning”. Wynalazek ten polega na zastosowaniu głębokiego uczenia maszynowego (ang. deep learning) do klasyfikacji i identyfikacji pojedynczych bakterii z mieszanin różnych gatunków bakterii widocznych na zdjęciach mikroskopowych. Opracowana metoda jest bardzo precyzyjna (dokładność powyżej 90%). Największymi zaletami zastosowania tej metody w diagnostyce mikrobiologicznej jest m.in. znaczna redukcja kosztów badania, ograniczenie czasu pracy mikrobiologa, skrócenie czasu na identyfikację drobnoustrojów i co najważniejsze przyspieszenie wdrożenia skutecznej terapii lekowej na drobnoustroje.

W związku z rosnącymi możliwościami zastosowania AI w nowych dziedzinach Centrum Transferu Technologii CITTRU, przy partnerstwie CEBioForum, postanowiło zorganizować wydarzenie poświęconej tej tematyce.

W dniu 20.10.2022 r. organizuje spotkanie branżowe dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie i diagnostyce. Spotkanie to ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem i przemysłem oraz wskazanie możliwości nawiązania relacji na nowych płaszczyznach. W ramach wydarzenia przewidziane są wystąpienia naukowców UJ oraz firm z branży, a także indywidualne spotkania. Zaplanowane jest również wystąpienie i konsultacje z rzecznikiem patentowym specjalizującym się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. 

Szczegóły dotyczące spotkania oraz link do rejestracji na stronie www.cittru.uj.edu.pl

Materiały do powyższego artykułu zostały dostarczone przez Uniwersytet Jagielloński

Poprzedni artykułSpraw, aby pobyt w szpitalu był lepszym doświadczeniem – dołącz do hackathonu #EITHealth I-Days
Następny artykułNetworking – czyli jakimi metodami pozyskiwać zainteresowanie