Medycyna integracyjna – innowacyjne połączenie Wschodu z Zachodem dla uzyskania lepszej opieki zdrowotnej

819
BergCare

W dzisiejszych czasach medycyna konwencjonalna (tzw. zachodnia) coraz częściej staje przed problemem braku dalszych skutecznych metod leczenia, opcjonalnych technik terapeutycznych, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych i nowotworowych. Często leczenie koncentruje się głównie na podłożu somatycznym i z braku czasu oraz możliwości kwestia jakości życia pacjentów w trakcie leczenia schodzi na drugi plan. Istotnymi aspektami są również metody profilaktyki chorób, które wymagają udoskonalenia i stanowią obecnie wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia wielu krajów.
Sami pacjenci chcą mieć realny wpływ na swoje leczenie, mieć dostęp do bezpiecznych i sprawdzonych metod terapii. Podkreślana jest potrzeba zindywidualizowanego, holistycznego podejścia, zgodnie z którym pacjent korzysta ze wszystkich możliwych technik terapeutycznych służących poprawie dobrostanu człowieka.
Europejskie Centrum Informacji o Medycynie Komplementarnej i Alternatywnej sugeruje, że ponad 100 milionów obywateli Unii Europejskiej regularnie korzysta z CAM (complementary and alternative medicine -medycyny komplementarnej i alternatywnej), głównie w celu leczenia chorób przewlekłych. Niestety, większość pacjentów nie informuje swoich lekarzy o stosowanych alternatywnych metodach leczenia. Jako przyczyny tego stanu rzeczy można wskazać: nieprzychylne nastawienie lekarzy, ich brak wiedzy dotyczącej metod CAM, a także często niezbyt dobrą relację pacjent-lekarz.Polska wg raportu OECD z 2018 roku zajmuje ostatnie miejsce w rankingu zadowolenia pacjentów z opieki lekarskiej. Ponad połowa respondentów negatywnie oceniła swoją relację z lekarzem.
W realiach polskich wciąż nie ma warunków do stosowania metod alternatywnych – z uwagi na nieskuteczność standardowo dostępnych metod, braku wiarygodnych ośrodków medycznych oferujących nowe metody terapii, spadku zaufania do kadry medycznej. Pacjenci szukają alternatywnych rozwiązań we własnym zakresie, korzystając z przypadkowych, niepotwierdzonych form terapii, często wykonywanych przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i umiejętności.
W Europie Zachodniej zaś wdrażane są zmiany, by sytuację tę zmienić odgórnie.

Celem medycyny integracyjnej jest poprawa zdrowia i samopoczucia pacjentów poprzez połączenie najbardziej efektywnych metod leczenia, by tym samym zapewnić pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej, która będzie bezpieczna, skuteczna, niedroga i dostępna. Ta współpraca ma na celu otwarcie się naszej społeczności na integracyjne i uzupełniające terapie, by uzyskać lepsze wyniki leczenia pacjentów, a dodatkowo w przyszłości również zmniejszenie kosztów leczenia.

W obliczu palących problemów polskiego systemu ochrony zdrowia, takich jak m. in. przewlekle niedofinansowanie, wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne, pogarszającą się jakość życia osób w podeszłym wieku, multichorobowość rodzi się konieczność poszukiwania nowych modeli opieki nad pacjentami. Model zintegrowanego podejścia zorientowanego na pacjenta wychodzi naprzeciw istniejących problemów oferując kompleksowe podejście do pacjenta jako jednostki – oferując zarówno pacjentom, jak i ich lekarzom nowe możliwości – metody lecznicze, terapeutyczne, które można stosować równocześnie, uzupełniająco.
Dodatkowo integracja medycyny alternatywnej z nowoczesną medycyną zachodnią mogłaby przyczynić się do istotnych postępów w medycynie światowej. Łącząc oba systemy można byłoby prowadzić badania i obserwacje wielopłaszczyznowo w celu znalezienia rozwiązań istniejących problemów klinicznych, równocześnie zwiększając dostępność opieki zdrowotnej poprzez redukcję kosztów.
W zeszłym roku (09.2018 r.) pierwsze kroki w tym zakresie podjął Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – zoorganizowano Międzynarodową Konferencję „Integrative Health. A New Paradigm for Health Care”. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w skali kraju. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Ka-Kit Hui, założyciel i dyrektor Center for East-West Medicine na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, prof. Jing Zhao z Chińskiej Akademii Nauk Medycznych w Pekinie oraz dr Magdalena Kocot-Kępska z UJ CM, Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Wydarzenie uświetniła obecność delegacji Ministerstwa Zdrowia i Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej.
Głównym celem Konferencji było przedstawienie zagadnień z zakresu medycyny integracyjnej i nowego podejścia do pacjentów łączącego w sobie metody stosowane w medycynie zachodniej oraz we wschodnich systemach medycznych, głównie w tradycyjnej medycynie chińskiej o naukowo udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie zastosowania. Konferencja została przyjęta z dużym zainteresowaniem przez środowisko lekarskie, w dwudniowym wydarzeniu uczestniczyło blisko 100 lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, przedstawicieli uczelni i studentów medycyny.

W planach jest stworzenie zespołu, organizacji, która będzie rozwijała dalsze działania w kierunku rozwoju medycyny integracyjnej w Polsce – poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej, prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, organizację wydarzeń edukacyjnych i popularyzatorskich, a także publikacje dotyczące medycyny integracyjnej w czasopismach branżowych i prasie ogólnopolskiej.
Ponadto zaangażowanie instytucji, które widzą potencjał w rozwoju tego tematu i mogą wnieść w to własną wiedzę i doświadczenie.
-Poszukujemy partnerów (lekarzy, dietetyków, psychologów, fizjoterapeutów), którzy chcą w swojej praktyce stosować naukowo sprawdzone metody leczenia celem poprawy swoich usług, oraz by stosować spersonalizowane podejście do pacjenta
-Poszukujemy lekarzy z doświadczeniem w medycynie integracyjnej , którzy chcieliby uzyskać możliwość zdobycia nowych umiejętności podczas kursów oraz mieć możliwość dzielenia się zdobytą wiedzą podczas spotkań naukowych
-Poszukujemy naukowców (lekarzy, biotechnologów, farmakologów) zainteresowanych medycyną integracyjną pod kątem prowadzenia badań w celu poprawy wiedzy na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania metod alternatywnych
-Poszukujemy prawników, przedstawicieli urzędów, Ministerstwa Zdrowia, aby sankcjonować metody CAM w Polsce, wpływając tym samym na ich dostępność i możliwość do stosowania

Prezenterzy:
Kamila Mitka, Monika Rybicka
Uniwersytet Jagielloński

Kamila Mitka, lekarz,
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie; doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum; współorganizatorka I Międzynarodowej Konferencji „Integrative Health. A New Paradigm for Health Care” w 2018r,; działa aktywnie na rzecz wdrażania medycyny integracyjnej w Polsce; w obrębie jej zainteresowań znajduje się zastosowanie metod medycyny integracyjnej w terapii chorób endokrynologicznych.

Monika Rybicka, lekarz,
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii CMUJ, Szpital Uniwersytecki, Kraków
W trakcie doktoratu w dziedzinie medycyny integracyjnej pt. Potencjał wprowadzenia medycyny integracyjnej do polskiego systemu służby zdrowia – nowy model holistycznego podejścia zorientowanego na pacjenta, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, odbyła liczne staże zagraniczne poświęcone medycynie integracyjnej.

Poprzedni artykułPrzeciwnowotworowe działanie młodych pędów kapusty głowiastej czerwonej (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) względem komórek nowotworowych gruczołu krokowego
Następny artykułKilka słów o badaniach klinicznych